motto:
Poličská volejbalová liga je určena všem, 
kteří mají chuť zahrát si volejbal 
a nejsou registrovaní v hráčské asociaci.

Šestnáctý ročník Poličské volejbalové ligy byl ukončen.
hlavní strana

kontakty

šestnáctý ročník
   - pravidla
   - týmy
   - zápasy
   - přehled výsledků
   - výsledkové tabulky

patnáctý ročník
   - pravidla
   - týmy
   - zápasy
   - přehled výsledků
   - výsledkové tabulky

čtrnáctý ročník
   - pravidla
   - týmy
   - zápasy
   - přehled výsledků
   - výsledkové tabulky

třináctý ročník
   - pravidla
   - týmy
   - zápasy
   - přehled výsledků
   - výsledkové tabulky

dvanáctý ročník
   - pravidla
   - týmy
   - zápasy
   - přehled výsledků
   - výsledkové tabulky

jedenáctý ročník
   - pravidla
   - týmy
   - zápasy
   - přehled výsledků
   - výsledkové tabulky

archiv starších ročníků

13. ročník - pravidla

A. Technická ustanovení

Pořadatel: ASPV ve spolupráci se Spartakem Polička pod záštitou Města POLIČKY
Místo: Sokolovna Polička
Termín: čtvrtky a začátek vždy od 20:00 dle rozpisu pro 3 družstva. V případě, že se některé družstvo nemůže sejít k zápasu v daném termínu, uvědomí o tomto stavu vedení AVL nejdéle v pondělí před čtvrtečním zápasem, aby mohli organizátoři uvědomit protihráče. Zápas se bude hrát v náhradním termínu. Pokud neúčast nebude nahlášena, družstvo kontumačně prohraje. Zápasy nelze bez vědomí vedení AVL přesunovat. Rozpis zápasů obdrží před soutěží vedoucí družstev.
Prezident ligy: Pavel Sodomka
Viceprezident: Jan Mlynář (zastupuje prezidenta v jeho nepřítomnosti)
Hlavní rozhodčí: Josef Baláš

Rozhodčí při utkání: Utkání budou řídit delegovaní rozhodčí uvedení v rozpisu.

Startovné: 600,- Kč za družstvo, bude uhrazeno před prvním zápasem a bude použito na uhrazení provozních nákladů a na ceny pro účastníky soutěže.


B. Systém soutěže :

Systém soutěže je variabilní dle počtu přihlášených družstev:

a) Do počtu přihlášených družstev jedenáct včetně se hraje pouze jedna skupina systémem každý s každým na dvě kola. Vítězem se stává družstvo s nejvíce body.

b) Při počtu družstev dvanáct a více se soutěž hraje ve dvou skupinách A a B dvoukolově. V obou skupinách hraje stejný počet družstev (v případě lichého počtu účastníků hraje ve skupině B o jednoho více), přičemž o zařazení do skupiny rozhodují výsledky z minulého ročníku. Na konci soutěže hraje poslední družstvo ze skupiny A a první družstvo ze skupiny B zápas o udržení/postup ve skupině A - vítěz zápasu se stává v příštím ročníku účastníkem skupiny A, poražený skupiny B.


C. Pravidla

Turnaje se mohou zúčastnit pouze amatérští hráči, kteří nejsou napsáni na soupisce družstva hrajícího jakoukoliv soutěž dospělých v rámci Českého volejbalového svazu. Nominace hráček do týmů není omezena s tím, že na hřišti v jednom zápase mohou nastoupit max. 2 hráčky (s výjimkou dívek do osmnácti (18) let), které mohou být registrovány jako hráčky Českého volejbalového svazu. Družstvo může mít maximálně 12 hráčů, s tím, že na hřišti musí být min. dvě (2) ženy a maximálně čtyři (4) muži. Na hřišti musí hrát vždy minimálně 5 hráčů, jinak bude výsledek kontumován ve prospěch soupeře (2:0). Každý hráč může být na soupisce pouze jednoho družstva. Kapitán družstva je povinen před utkáním napsat do připraveného seznamu hrající hráče.

Hraje se dle platných pravidel volejbalu, přičemž některé pochybnosti upřesňujeme:
• Hraje se na 2 sety do 25 bodů.
• Na konci setu musí být rozdíl 2 bodů.
• Každý míč se počítá jako bod (tie-break).
• Teč míče o síť při podání se počítá jako dobré podání.
• Z důvodu bezpečnosti hráčů striktně dodržovat přešlap na středové čáře, dotek sítě hráčem a blokování nahrávky.

Výsledek utkání stvrdí po zápase svými podpisy kapitáni a rozhodčí.

O pořadí v turnaji rozhoduje :
• Počet dosažených bodů (2 body vítězství, 1 bod remíza, 0 bodů porážka)
• Vzájemný zápas (v případě 3 družstev jejich vzájemné skóre setů - rozdíl)
• Vzájemné skóre bodů - rozdíl
• Celkové skóre bodů – rozdíl
• Los

Protest se podává ihned po zápase u rozhodčího utkání.
Všechny připomínky k pravidlům a rozpory řeší rozhodčí utkání, případně hlavní rozhodčí.

D. Putovní pohár

Vítěz Amatérské volejbalové ligy získává putovní pohár. Pohár musí doručit organizátorům AVL alespoň čtrnáct dní před oficiálním ukončením následujícího ročníku AVL, kde bude předán novému vítězi.
Pokud jej vyhraje stejné družstvo třikrát po sobě, pak získává pohár do svého vlastnictví. Organizátor potom zajistí pro další ročník pohár nový.


Organizátoři AVL Polička si vyhrazují možnost změn technických ustanovení a pravidel. Technická ustanovení a pravidla nesmí měnit během probíhající soutěže.

Design, html, PHP by Sody © 2002-2019