POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je pondělí 20.1.2020 - 04:55 hod. SEČ

 

kultura


60. Um?lecký salon v Poli?ce
Výstava absolventských prací student? Akademie výtvarných um?ní v Praze. Um?lci Poli?ska aneb Ohlédnutí za uplynulými 60 lety Um?leckého salonu v Poli?ce ve dnech 15. zá?í ? 14. ?íjna 2007. » více

11.9.2007 | kultura

Tyl?v d?m v zá?í
Pozvánka na kulturní po?ady v Tylov? dom? v Poli?ce v zá?í 2007. » více

30.8.2007 | kultura, spole?nost

Svojanoff 07
Hudební festival, 7. - 8. 9. 2007, hrad Svojanov. Kultovní hudební festival Svojanoff 07 se na hrad? Svojanov po?ádá již sedmým rokem. Za tu dobu si akce vydobyla své jisté místo v mnoha kalendá?ích. Babí léto tvo?í v hradních kulisách neopakovatelné panorama. » více

15.7.2007 | kultura, spole?nost

Tyl?v d?m o prázdninách
Kulturní kalendá? v Tylov? dom? v Poli?ce v ?ervenci 2007. » více

2.7.2007 | kultura

P?vecký soubor z Hohenemsu v Poli?ce
M?sto Poli?ka má v Rakousku své partnerské m?sto Hohenems, který bude ve dnech 7.6.-10.6. reprezentován 45 ?leny p?veckého souboru chrámu sv. Karla v Hohenemsu. Pro poli?ské ob?any si ú?inkující p?ipravili koncertní vystoupení v kostele sv. Jakuba, které se bude konat v pátek 8.6. 2007 od 19,00hod. B?hem vystoupení soubor uvede skladby od Franze Schuberta, Bohuslava Martin?, Antona Brucknera, Michaela Haydna, Josepha Haydna a Wolfganga A. Mozarta. » více

9.6.2007 | kultura, spole?nost

Tyl?v d?m v ?ervnu
Pozvánka na kulturní po?ady v TYLOV? DOM? v Poli?ce. » více

24.5.2007 | kultura, spole?nost

Divadelní klub v ?ervnu
Program Divadelního klubu v ?ervnu 2007. » více

23.5.2007 | kultura, spole?nost

?as pro neoby?ejné zážitky
Zveme Vás na neoby?ejné zážitky, které zažijete p?i osmém ro?níku no?ní prohlídky Poli?ky v sobotu 2. ?ervna 2007. » více

21.5.2007 | kultura, spole?nost

Zahájení hudebního festivalu Martin? Fest 2007
V tomto týdnu, od 13. do 20. kv?tna, se koná v Poli?ce již 10. ro?ník festivalu vážné hudby Martin? Fest 2007, který je v?nován, jak už sám název napovídá, významnému rodákovi m?sta Poli?ky Bohuslavu Martin?. » více

15.5.2007 | kulturadalší zprávy >>

 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020