POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je pondělí 20.1.2020 - 05:36 hod. SEČ

 

sport


Rozvrh plavání pro ve?ejnost prosinec 2007
Rozvrh plavání pro ve?ejnost prosinec 2007 » více

2.12.2007 | sport, spole?nost

Rozvrh plavání pro ve?ejnost
Plavecký bazén se saunou v listopadu 2007. » více

29.10.2007 | sport

Poli?ští dorostenci zvít?zili v podzimní hasi?ské sout?ži
Závod požárnické všestrannosti, který otevírá hasi?ský sout?žní rok, se konal v sobotu 20. ?íjna na Bald?. Poli?ští hasi?i postavili na start pouze dv? hlídky ? mladší žáky a dorostence. Dorostenc?m se poda?ilo poprvé zvít?zit a žáci skon?ili desátí. » více

22.10.2007 | sport

Mozaika vzpomíná na d?tské letní tábory 2007
Mozaika vzpomíná na d?tské letní tábory 2007. » více

9.10.2007 | sport, školství, spole?nost

Vlajka Poli?ky na Pamíru
28.7.2007 v 16.15 hod. se dv?ma poli?ským horolezc?m, bratr?m Martinovi a Petrovi Mazalovým, povedlo vystoupit na Pik Nezávislosti, všeobecn? známý jako Pik Lenina, vysoký 7134 m. Hora se nachází v severním Pamíru, t?etím nejvyšším horstvu planety, na kyrgyzsko-tádžické hranici. » více

3.10.2007 | sport, spole?nost

?íjnová Mozaika
Aktivity SV? Mozaika Poli?ka v m?síci ?íjnu 2007, poslední volná místa v zájmových kroužcích Mozaiky. » více

2.10.2007 | sport, školství, spole?nost

Amatérské volejbalové ...
Amatérská volejbalová liga Poli?ka a amatérský volejbalový turnaj Poli?ský out. » více

30.8.2007 | sport

Poj?e si zahrát volejbal
Volejbalový oddíl Spartak Poli?ka Vás zve na III. ro?ník volejbalového turnaje neregistrovaných LOBÁNEK, který se bude konat 25.8.2007. » více

5.8.2007 | sport

Prázdninové informace z Mozaiky
P?ehled zájmových kroužk? ve šolním roce 2007/2008. I Vy si m?žete vybrat. » více

30.7.2007 | sport, školství, životní prost?edí, spole?nost

Rozvrh plavání pro ve?ejnost
Kdy o prázdninách na plavecký bazén nebo na poli?ské koupališt?? » více

30.6.2007 | sportdalší zprávy >>

 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020