POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je sobota 18.1.2020 - 17:43 hod. SEČ

 

Pravidla projektu Poličské internetové zpravodajství (PIZ)

1) Zprávy v Poličském internetovém zpravodajství nejsou redakčně upravovány případně kráceny - není omezen jejich rozsah. Je na libovůli autora, zda se rozhodne popisovat věci stroze nebo obsáhle.

2) Témata zpráv v Poličském internetovém zpravodajství nejsou nijak omezeny (vyjma zpráv komerčního charakteru a týkajících se předvolebních aktivit politických stran).

3) Přístup k veřejným datům v Poličském internetovém zpravodajství není nijak omezen.

4) Vložit zprávu(y) do Poličského internetového zpravodajství má možnost každý občan.

5) Redaktorem PIZ může být každý občan, který dovršil věk 18 let.

6) Redaktor PIZ není oprávněn sdělovat či předávat své přístupové jméno a heslo jiným osobám.

7) Redaktor PIZ má právo v případě nutnosti získat od správce PIZ nové přihlašovací heslo na základě písemné žádosti.

8) Redaktor PIZ není oprávněn ukládat do redakčního systému PIZ zprávy a fotografie, které mají charakter:
   - pornografický
   - potlačující práva menšin
   - vedoucí k rasové nesnášenlivosti
   - vedoucí k náboženské nesnášenlivosti

9) Administrátor PIZ je oprávněn zablokovat zveřejnění zprávy, která má charakter reklamní, týkající se aktivit politických stran nebo která porušuje bod 8 těchto pravidel.

10) Správce PIZ je zároveň administrátorem PIZ.

11) Rada administrátorů PIZ se skládá z administrátorů PIZ a správce PIZ, kdy všichni mají stejná hlasovací práva.

12) Rada administrátorů určuje směr rozvoje PIZ.

13) Rada administrátorů volí správce PIZ.

 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020