POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je pátek 24.1.2020 - 14:56 hod. SEČ

 

Návrh A21 Poli?ka k postupu zateplování u panelových a bytových dom? obydlených rorýsi a jiným ptactvem ?i netopýry pro rok 2006 v p?ípad? již rozestav?ných staveb

úterý 30.5.2006 Jsme si v?domi problém?, jež mohou vzniknout stavebním firmám p?i úplném zastavení prací pro letošní rok, navrhujeme tedy kompromisní ?ešení:


  • pokra?ovat v zateplení, ale pracovat p?edevším v patrech, kde ptáci nehnízdí
  • v místech, kde ptáci hnízdí a v horních patrech pracovat jen v ?ase mezi 9 -15 hod., p?erušit práci v t?chto místech, pokud ptáci budou létat v okolí stavby
  • ponechat otev?ené všechny v?trací otvory, tedy bez m?ížky a o rozm?ru nejmén? 3,5 cm na výšku a 7 cm na ší?ku
  • požadujeme po státním orgánu ochrany p?írody v Poli?ce, aby osobn? kontaktoval stavební firmy provád?jící zateplení dom? na ul. M. Bureše, Jiráskova a Lu?ní a informoval, požadoval a dohlédl aspo? realizaci výše uvedených pravidel


Toto ?ešení je velký kompromis, který i tak p?ináší velké riziko pro novou generaci hnízdících pták?.


Pro p?íští sezónu požadujeme informaci a p?edem prozkoumat všechna zateplování a podobné rekonstrukce, bourání komín? apod., které m?že ohrozit hnízdící ptáky ?i jejich hnízdišt?. Pom?žeme hledat oboustrann? p?ijatelné ?ešení. Situace z letošního roku se nesmí opakovat.


René Habrman ? p?edseda A21 Poli?ka, ?SOP Poli?ka

s uvedeným postupem souhlasila i komise stavební a životního prost?edí

René Habrman

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 1817
 datum a čas uložení: 30.5.2006 - 09:32:16
 počet dní od uložení zprávy: 4987
 zpráva je zařazena do kategorie(í): životní prost?edí
spolkový život
spole?nost
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020