POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je pátek 24.1.2020 - 15:47 hod. SEČ

 

SOS - Sdružení obrany spot?ebitel?

neděle 8.10.2006 SOS otev?elo od b?ezna letošního roku bezplatnou poradnu pro zákazníky, spot?ebitele i podnikatelské subjekty na adrese Svitavy, Nerudova 2 (bývalá budova Spo?itelny).Poradna je pro klienty otev?ena každé pond?lí 10-12hod a každou st?edu 14-16 hod, tel.: 461 530 173.
V poradn? SOS zákazník získá informace o svých právech v souvislosti s nákupem zboží, uplatn?ní reklamace, oprav a zhotovení v?cí.
Ve výše uvedené hodiny lze získat i telefonické informace.

Ing. Helena Kuthanová
Koordinátora informa?ního centra ve Svitavách

Petra Martin?

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 1675
 datum a čas uložení: 8.10.2006 - 10:49:04
 počet dní od uložení zprávy: 4856
 zpráva je zařazena do kategorie(í): ekonomika
spole?nost
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020