POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je úterý 16.7.2019 - 20:18 hod. SEČ

 

St?edisko volného ?asu Mozaika Poli?ka Vás zve ...

úterý 2.1.2007 Aktivity St?ediska volného ?asu Mozaika Poli?ka v m?síci lednu 2007 a pozvánka na jarní prázdniny.PLETENÍ PROUT?NÝCH KOŠ?
- dílna pro studenty a dosp?lé
- s sebou zahradnické n?žky, ostrý n?ž, metr a šídlo
Termín: sobota 6. ? ned?le 7. ledna 2007 od 9.00 hod.
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Cena:  330,-- K?, s ?lenskou kartou 300,- K?
P?ihlášky: do 4. 1. 2007
Lektor:  Martin Schwarzer
Informace:  Mgr. Petr Chmel

KURZ ŠITÍ
- pro studenty a dosp?lé
- podle zájmu pro za?áte?níky nebo mírn? pokro?ilé
Termín: od pond?lí 8. ledna 2007 ? 10 lekcí
  každé pond?lí 17.00 ? 19.00 hod.
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Cena:  700,-- K?
P?ihlášky: do pátku 5.1.2007 - po?et ú?astník? je omezen
Lektor:  Helena Šmejdí?ová
Informace:  Zde?ka Novotná

VOSKOVÁ BATIKA
- dílna pro d?ti
Termín: pond?lí 15. ledna 2007 od 14.00  do 16.30 hod.
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Cena:  45,-- K?, s ?lenskou kartou 40,- K?
P?ihlášky: do 11.1.2007 ? po?et ú?astník? je omezen
Lektor:  Iva Kalášková
Informace:  Zde?ka Novotná

PATCHWORK
- dílna pro dosp?lé
Termín: sobota 27. ledna 2007 od 9.00  do 13.00 hod.
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Cena:  70,-- K?, s ?lenskou kartou 60,- K?
P?ihlášky: do 24.1.2007 ? po?et ú?astník? je omezen
Lektor:  Zde?ka Pechancová
Informace:  Mgr. Petr Chmel

KARNEVAL NA LED?
- maškarní rej nejen pro d?ti
Termín: ned?le 28. ledna 2007 od 14.00  do 15.30 hod.
Místo:  zimní stadion
Cena:  masky vstup zdarma, ostatní 10,-- K?
Informace:  Mgr. Petr Chmel

IX. REPREZENTA?NÍ PLES
ZŠ Na Lukách a SV? Mozaika
Termín: pátek 2. února 2007, za?átek ve 20.00 hod.
Místo:  kulturní sál Jordán
Hraje:  hudební skupina L.A.B.Litomyšl
Vstupné: 90,- K?
Prodej lístk?: SV? Mozaika a školní družina ZŠ Na Lukách

KURZ ? ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ
- akreditovaný seminá? ??K o obsahu 40 hodin
- platnost 5 let, potom ?ty?hodinová rekvalifikace
Termín: 16. ? 17. února 2007 ? teorie a praxe - pátek a sobota
  23. ? 24. února 2007 ? teorie a praxe - pátek a sobota
  2. b?ezna 2007 ? shrnutí ? pátek
  3. b?ezna 2007 ? testy ? sobota
?as:  vždy: pátek 13.00 ? 19.00 hod.
            sobota 8.00 ? 16. 00 hod.
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Cena:  1.500,- K?
P?ihlášky: do 15. ledna 2007 ? po?et ú?astník? je omezen
Lektor:  Jarmila Polanská
Informace: Mgr. Petr Chmel

ORLICKÉ HORY
 - turistický zájezd
Termín:  2.- 6.7.2007
Ubytování:  turistický areál Bed?ichova chata Luna
Cena:   2 400,- až 2 600,- podle po?tu ú?astník?
Stravování:  polopenze
P?ihlášky:  do 15.2. 2007
Informace:  Milan Matouš ? tel. 461 722 193

CYKLUS ZÁŽITKOVÝCH MINISEMINÁ?U
?BU? SOB? P?ÍTELEM?

První: MAGIE RUKOU aneb KOUZLO DOTYKU
Termín:  st?eda 24. ledna v 17.00 hodin
Místo:  SV? Mozaika
Cena:  120,- K?, celý cyklus 400,- K? s platbou na prvním seminá?i
Lektorka:  Jitka Studénková
Informace: Jitka Studénková ? 776 197 526
Další seminá?e budou následovat.


JARNÍ PRÁZDNINY

FLORBALOVÝ TURNAJ
Termín: pond?lí 5. února 2007
?as:  8.00 ? 13:00 hod.
Kde:  hala Gymnázia Poli?ka
Kategorie: 6. ? 9. t?ída ZŠ
Startovné: 50,- K? na tým
P?ihlášky: do 1. února na SV? Mozaika Poli?ka
Organiza?ní: hraje se 4 + 1, herní systém dle po?tu p?ihlášených
Informace: Mgr. Petr Chmel

ZÁJEZD DO AQUAPARKU V LIBERCI
- jedná se o tradi?ní zájezd rodi?? s d?tmi do zábavného centra Babylon v Liberci,
jehož sou?ástí je známý aquapark
Termín: úterý 6. února 2007 (jarní prázdniny)
Vstupné: d?ti a studenti 230,- K?
  (cena je s dotací NŠH a obsahuje vstup do aquaparku, lunaparku,
zábavn?-nau?ného muzea a ob?d)
dosp?lí si zakoupí vstupenky na míst? ? dotace se na n? nevztahuje
Doprava: 320,- K? na osobu
Závazné p?ihlášky s platbou: do 23.ledna 2007
Informace: Marie Hrstková

LYŽOVÁNÍ V DALE?ÍN?
Termín: st?eda 7. února 2007
?as:  8.30 ? 14.30 hod.
Doprava: autobusem, sraz 8.30 hod. parkovišt? pod Tylovým domem, p?íjezd v 14.30 hod. tamtéž
Cena:  100,- K? za osobu, v cen? pouze doprava, p?íp. výuka carvingového lyžování
P?ihlášky: do 30. ledna 2007
Informace: Mgr. Petr Chmel

VYROB SI SVOU HNÍZDNÍ BUDKU
- dílna pro d?ti pod heslem : ?Hnízdní budka do každé zahrady? - zajímavosti kolem hnízd?ní pták?
- hotovou budku si každý ú?astník odnese s sebou dom? v?etn? metodických materiál?
Termín:  ?tvrtek 8.února 2007 (jarní prázdniny) od 9.00 do 14.00 hodin
Místo :             SV? Mozaika Poli?ka
Cena:   30,- K?
P?ihlášky:  do 1.2. 2007
Lektor :            Richard Brabec
Informace:  Richard Brabec

P?ij?te si zahrát stolní fotbal a nové PC hry. Zdarma p?ístup na internet.


P?IPRAVUJEME NA ÚNOR
Drogy v našem život?
Valentýnská diskotéka pro náctileté
Patchwork ? sunbonetsue

Marie Hrstková

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 1995
 datum a čas uložení: 2.1.2007 - 22:01:41
 počet dní od uložení zprávy: 4577
 zpráva je zařazena do kategorie(í): sport
školství
spole?nost
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2019