POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je pátek 24.1.2020 - 16:01 hod. SEČ

 

Podpora starostovi, po?ad v TV neobjektivní

pondělí 15.1.2007 10.1.2007 odvysílala soukromá televize reportáž o tom, jak náš sou?asný starosta J. Martin? poškodil bohatého stavitele pana Dufka. Jednalo se zejména o stavbu poldru a inženýrských sítí v lokalit? Mánesova.A?koliv jsme v roce 2004 sami vystupovali proti stavb? poldru v té podob?, jak se m?l postavit, musíme se našeho starosty zastat. Reportáž byla nato?ena jednozna?n? ve prosp?ch pana Dufka a mnoho informací bylo p?ekrouceno proti p. Martin?, který ani nem?l p?íliš šanci se bránit, natož používat d?kazy na svoji obranu.
 Op?t se ukázalo, že média dokáží siln? zkreslit skute?nost. Toto musíme mít stále na z?eteli. Vždy, když vidíme n?jaký po?ad, reportáž, ?teme ?lánek apod., vidíme n?co, co je názor jednoho ?i více lidí, kte?í do dané tematiky pronikli jen do ur?ité míry. M?že to být zám?r, m?že to být jen chyba ?i nedostatek noviná??. Ale m?že to být i koupeno ? to m?žeme nejz?eteln?ji vid?t v reklamách. Stoprocentní ú?inky inzerovaných produkt? jsou mnohdy velmi vzdálené realit?. To už jsme jist? všichni na vlastní k?ži zažili.
Za A21 Poli?ka a ?SOP Poli?ka

René Habrman

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 1898
 datum a čas uložení: 15.1.2007 - 21:34:18
 počet dní od uložení zprávy: 4756
 zpráva je zařazena do kategorie(í): ekonomika
vedení m?sta
životní prost?edí
spolkový život
spole?nost
Vždy objektivní TV Nova Jan Sudomyl, 25.1.2007 - 11:14:20 seč
Re: Vždy objektivní TV Nova václav št?pa?, 17.5.2007 - 04:35:53 seč
Podpora starostovi Brandejs Pavel, 23.1.2007 - 16:01:22 seč
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020