POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je úterý 16.7.2019 - 20:17 hod. SEČ

 

Kv?tnová Mozaika

úterý 8.5.2007 Aktivity SV? Mozaika Poli?ka v m?síci kv?tnu 2007.BOWLINGOVÝ TURNAJ
- akce pro p?edem p?ihlášené ú?astníky
Termín: úterý 1. kv?tna 2007

VÝSADEK V CIVILIZACI
- závod dvou?lenných tým? v orientaci a pohybu s omezenými možnostmi
- ú?ast ? 18 let a výše, mladší jen se zákonným zástupcem
- na závod je ur?eno maximáln? 24 hodin
Termín: pond?lí 7. kv?tna 2007 - start v 17. ? 21 hod.
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Startovné: 300,-- K? / tým
P?ihlášky: do 5.5.2007 - po?et ú?astník? je omezen
S sebou: povolenou výbavu a bližší informace dostanete p?i p?ihlášení
Poznámka: akce se koná za každého po?así
Informace:  Mgr. Petr Chmel

DEKUPÁŽ
- dílni?ka pro d?ti
- vyrobíme si obrázek a ozdobíme kamínky ubrouskovou technikou
Termín: st?eda 9. kv?tna 2007
?as:  14.00 ? 15.00 hod.
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Cena:  25,- K?, s ?lenskou kartou 20,- K?
P?ihlášky: do 7.5.2007 ? po?et míst je omezen
Lektorka: Zde?ka Novotná
Informace: Zde?ka Novotná

KLUB ZDRAVÍ
- téma: ?Když zlobí hormony?
Termín: st?eda 9. kv?tna 2007 v 18.00 hod.
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Cena:  vstup volný
Informace: Hana Š?igelová, mob.: 606 657 228

B?H DVOJIC
- závod dvou?lenných družstev v kategoriích I. a II. stupe? ZŠ, ostatní
- dvojice musí pat?it do stejné v?kové kategorie
Termín: pátek 11. kv?tna 2007
?as:  16.00 hod.
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Poznámka: za nep?íznivého po?así se akce nekoná
Informace:  Mgr. Petr Chmel

PETANQUE V PARKU
- turnaj dvou- až t?í?lenných tým?
- pastis na uvítanou, námo?nická tri?ka vítána
- ukázka hry pro d?ti, petanquová škola
Termín:  sobota 12. kv?tna 2007
?as:   14.00 hod.
Místo:  m?stský park Poli?ka, u sochy B. Martin?
Startovné: 20,- K? / tým
P?ihlášky: na míst?
S sebou: vlastní petanquové koule
Poznámka:  za nep?íznivého po?así se akce nekoná
Informace: Petr Chmel
Ve spolupráci s m?stskou knihovnou.

P?VECKÁ SOUT?Ž ?SK?IVAN?
- sout?ž pro I. a II. stupe? ZŠ
- akce je uzav?ena
Termín: pond?lí 14. kv?tna 2007
Místo:  aula Gymnázia Poli?ka

MAZLÍ?EK Z FILCU
- dílni?ka pro malé za?ínající i zru?né ?švadlenky?
Termín:  st?eda 16. kv?tna 2007
?as:  13.30 ? 15.30 hod.
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Cena:   35,- K?, s ?lenskou kartou 30,- K?
P?ihlášky: do 14.5.2007 ? po?et míst je omezen
Lektorka: Zde?ka Novotná
Informace: Zde?ka Novotná

SHIATSU ? ?pro doma a pro každého?
- víkendový seminá?
- forma masáže v od?vu
Termín: sobota 19. a ned?le 20. kv?tna 2007
?as:  vždy od 9.00 do 17.00 hod.
Místo:  sál SV? Mozaika Poli?ka
Cena:  1.700,- K? (pro rodiny sleva)
P?ihlášky: závazné platbou do 11.5.2007
Lektor:  Michal Kareš
S sebou: volný od?v, polštá?ek
Informace: Marie Hrstková

NEBEZPE?NÉ PLÍSN?
- p?ednáška
Termín:  st?eda 23.kv?tna 2007
?as:  18.00 hod.
Místo:   SV? Mozaika Poli?ka
Cena:  25,- K?, s ?lenskou kartou 20,- K?
Lektorka: MVDr. Iva Št?rbová
Informace: So?a Zezulová, tel.: 604 162 368

NAJD?TE SI SVÉHO MAR?ANA
- dílna na sebepoznání a seberozvoj osobnosti
Termín:  26.5.2007
?as:  8.30 ? 17.00 hod.
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Cena:  1 100,- K?
P?ihlášky: závazné platbou do 10.5.2007
  po?et míst je omezen
Lektor:  Marek Herman
S sebou:  pohodlné oble?ení, blok na zapisování
Informace: Zde?ka Novotná

DEN D?TÍ
- zábavné odpoledne pro d?ti i celé rodiny
Termín:  ned?le 27. kv?tna 2007
?as:  14.00 ? 17.00 hod.
Místo:  m?stský park u hradeb ? Poli?ka
Poznámka: za nep?íznivého po?así se akce nekoná
Informace:  Mgr. Petr Chmel
Doprovodný program plný her a vystoupení.V ?ERVNU P?IPRAVUJEME:
?as pro neoby?ejné zážitky - 2.6.2007

MÁTE DOMA KNOFÍKY R?ZNÝCH BAREV A VELIKOSTÍ, KTERÉ JIŽ NEPOUŽIJE?
P?ineste je prosím do SV? Mozaika Poli?ka, my je využijeme na výtvarná dílka d?tí.
P?edem d?kujeme.

Hledáme nové vedoucí zájmových kroužk? pro školní rok 2007 ? 2008.

P?ij?te si zahrát stolní fotbal a nové PC hry. Zdarma p?ístup na internet.


POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NA D?TSKÝCH LETNÍCH TÁBORECH 2007
po?ádaných SV? Mozaika Poli?ka


P?ÍM?STSKÝ TÁBOR ? s noclehem
V?k:  1. ? 3. t?ída
Termín: 2. ? 6.7.2007
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Cena:  1.010,- K?
V p?ípad? zájmu bude tento tábor upraven bez noclehu.

LETNÍ TÁBOR KRÁSNÉ 2007
V?k:  6 ? 12 let
Termín: 15. ? 24.7.2007
Místo:  Krásné - Penzion Krásné
Cena:  2.550,- K?

LETNÍ TÁBOR VRANICE 2007
- ZA POKLADEM AZTÉK?

V?k:  1. - 8. t?ída
Termín: 30.7. ? 10.8.2007
Místo:  Vranice u Jarošova - budova
Cena:  2.650,- K?

PUTOVNÍ LETNÍ TÁBOR
- EXPEDI?NÍ PUTOVÁNÍ RYCHLEBSKÝMI HORAMI

V?k:  7. ? 9. t?ída ZŠ a 1. ? 2. ro?ník SŠ
Termín: 30.6 ?7.7.2007
Místo:  Rychlebské hory - Jeseníky
Ubytování: noclehy pod p?íst?eškem nebo vlastní stany
Cena:  1.500,- K?

LETNÍ VODÁCKÝ PUTOVNÍ TÁBOR
DUNAJEC 2007
V?k:  11 ? 99 let
Termín: 22. ? 29.7.2007
Místo:  ?eka Dunajec ? PL a SK
Ubytování: kempy podél ?eky, vlastní stany
Cena:  4.150,- K?

LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR
V?k:  7 ? 15 let (2. ? 9. r?ída)
Termín: 28.7. ? 5.8.2007
Místo:  RZ Mlado?ov - 5-ti l?žkové chatky a zd?ná budova
Cena:  2.550,- K?

ORLICKÉ HORY
- turistický zájezd pro dosp?lé
Termín:  2.- 6.7.2007
Ubytování:  turistický areál Bed?ichova chata Luna
Cena:   2.500,- K?
Stravování:  polopenze

P?IHLÁŠKY NA VŠECHNY TÁBORY JSOU K VYZVEDNUTÍ V SV? MOZAIKA POLI?KAPo zrušení táborové základny nabízíme k prodeji:

Plachty na stany ? barva režná     300,- K? až 1.500,- K? ( nové)
Seka?ku         4.500,- K?
Vzduchovky Slávia 631       200,- K? až 1.200,- K?
St?elni?ky         50,- K?
Lapa?e s lamelami        20,- K?
Spartakiádní lehátka       50,- K?
Podsadové stany s kovovou konstrukcí na plachtu
s celoplošnou podlahou ( p?t let používané)   3.000,- K?
Brutar         500,- K?
Venkovní koryto na mytí s 6 kohoutky    200,- K?
Nerezový dvoud?ez velký ( na veliké hrnce)   2.000,- K?

Informace : Zde?ka Novotná, tel.: 461 725 352, 736 752 624

Marie Hrstková

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 1985
 datum a čas uložení: 8.5.2007 - 13:40:45
 počet dní od uložení zprávy: 4452
 zpráva je zařazena do kategorie(í): sport
školství
spole?nost
zajem o spartakiadni lehatko Michal Lajtkep, 24.11.2009 - 22:47:00 seč
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2019