POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je neděle 17.2.2019 - 18:51 hod. SEČ

 

?as pro neoby?ejné zážitky

pondělí 21.5.2007 Zveme Vás na neoby?ejné zážitky, které zažijete p?i osmém ro?níku no?ní prohlídky Poli?ky v sobotu 2. ?ervna 2007.?AS PRO NEOBY?EJNÉ ZÁŽITKY
8. RO?NÍK NO?NÍ PROHLÍDKY POLI?KY
sobota 2. ?ervna 2007, 19.00 ? 24.00 h.

1. M?stské muzeum ? Tylova 114
19.00 ? 22.00 h.
volný vstup na výstavy
- O hra?kách, hrách a hraní
- Život a dílo Bohuslava Martin?

2. M?stská galerie ? Palackého nám.
19.00 ? 24.00 h.
volný vstup
- Expozice starého a moderního um?ní v radnici

3. Rodná sv?tni?ka B. Martin? ? kostel sv. Jakuba
- No?ní vstup do rodné sv?tni?ky B. Martin?, 21.00, 21.45, 22.30, 23.15 h.
jednotné vstupné 40K?/osoba, ?asové vstupenky budou v prodeji od 19.00 h. v muzeu a od 21.00 h. pod v?ží

4. Vladimír Gracias ? ?U KAŠNY? Šaffova 105
19.00 ? 24.00 h.
- Výstava vlastní tvorby ? sklo, keramika, obrazy

5. Sí? ?emesel ? Na Bíd?
19.00 ? 24.00 h.
- Poj?te s námi do st?edov?ku ? pe?ení st?edov?kých placek s ochutnávkou, malované perní?ky, lukost?elba, zápas na klád?, ?jízda?na d?ev?ném koni, ukázka ?emesel ? ?ezbá?, p?edení, tkaní, pletení z proutí.
- Možná bude i medovina a také p?ekvapení ? st?elba z malého d?la v 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30 h.
- 22.00 Minip?íb?h ze st?edov?ku?

6. St?edisko volného ?asu Mozaika ? nám. B. Martin?
19.00 ? 22.00 h.
- Strašidla a strašidýlka

7. Speciální základní škola Poli?ka ? Jiráskova 825
20.30 ? 23.30 h.
- Výstava prací žák?, reprodukovaná hudba
- Ohýnek na zahrad? školy ? pouze v p?ípad? p?kného po?así

8. Evangelický kostel ? náb?. Svobody
19.00 ? 24.00 h.
- Angli?tina hrou nejen pro d?ti, dataprojekce, výstava, interaktivní hry

9. M?stská knihovna ? Palackého nám.
od 19.00 ? do nevidím
- Dvorek ? hudba a poezie na dvorku knihovny
- Zahájení výstavy fotografií J. Mareše ??lov?k mezi lidmi?

10. SOU obchodní St?ední odborná škola S?MSD ? nám. B. Martin?
20.00 ? 22.00 h.
- Volno?asové aktivity domova mládeže ? výstavka Krása a její prom?ny pohledem profesionál?, prezentace studijního oboru Kosmeti?ka

11. Divadelní klub ? Vrchlického ul.
20.00 ? 24.00 h.
- 3. poROCKOUPÁNÍ, zahrají kapely: František ?erný a MY - projekt zp?váka a kytaristy skupiny ?echomor; Bloody work; Extinction a možná další?

12. Galerie Vyso?ina ? Palackého nám.
20.00 ? 23.00 h.
?Duševní ob?erstvení?

13. Masarykova základní škola ? pavilon - I. stupe? ZŠ
20.00 ? 23.30 hod.
- Z pohádky do pohádky

14. Junák ? svaz skaut? a skautek ?R, st?edisko Tilia ? Parkány 252
20.00 ? 24.00 h.
- Posezení v hradební bašt? ? atrapy rytí?ských helem, me?? a štít??

15. Dobrotovo kafí?ko ? Masarykova ul.
19.00 ? 22.00
- Prodej zmrzliny

____________________________________________________

Bližší informace získáte v M?stském muzeu, Tylova 114, Poli?ka 572 01
tel.: 461 725 769
e-mail: muzeum@muzeum.policka.org, www.muzeum.policka.net

Pavla Pavlí?ková

poznámka administrátorů zpravodajství:

Poli?ské inernetové zpravodajství je mediálním partnerem ?ASU PRO NEOBY?EJNÉ ZÁŽITKY.

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 2036
 datum a čas uložení: 21.5.2007 - 21:59:12
 počet dní od uložení zprávy: 4289
 zpráva je zařazena do kategorie(í): kultura
spole?nost
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2019