POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je neděle 17.2.2019 - 18:39 hod. SEČ

 

Divadelní klub v ?ervnu

středa 23.5.2007 Program Divadelního klubu v ?ervnu 2007.Výstava fotografií k festivalu Colour Meeting.

PÁTEK 1. 6. - od 21 00 JAZZOVÝ VE?ER
Los Rumberos (CZ)
Petr Smetá?ek ? piano, leader, Kate?ina Myšková ? zp?v, Milli Janatková ? perkuse zp?v, Jaromír Hrbek ? trumpeta perkuse, Jana Pokorná altsax, klarinet, akordeon, Kate?ina Vyšínská ? tenorsax, perkuse, Petr Hladík ? saxofony, klarinet, perkuse, Jan Burian . kytary, perkuse, zp?v, Petr Telenský ? basová kytara, Zden?k Bláha - perkuse
Na po?átku zrodu kapely LOS RUMBEROS stála touha n?kolika hudebník? zahrát si po svém hudbu, která je jim blízká. Psal se rok 2005, kdy Petr Smetá?ek obvolal muzikanty co znal a dal dohromady první sestavu. Za?al kolob?h st?ídání muzikant?, p?izp?sobování aranží a repertoáru, který provázel celý první rok trvání skupiny. Bylo to spíše o hledání vhodných muzikant? a nabývání prvních zkušeností, než-li o n?jakém koncertování.
To p?išlo až v roce 2006, kdy se kone?n? poda?ilo postavit fungující sestavu, která se poprvé p?edstavila na IV. Jarních jazzových dnech v mladoboleslavském Škoda Auto Muzeu. Oproti d?ív?jšku došlo k posílení rytmiky v??i dechové sekci, za což mohl ?áste?n? i stále nar?stající p?íklon kapely k latinsko-americké hudb?.
Kapelníkem LOS RUMBEROS je Petr Smetá?ek, student skladby u Karla R?ži?ky na pražské konzervato?i Jaroslava Ježka. Pro kapelu píše všechny aranže a vlastní skladby. S kapelou je natolik spjat, že její vývoj jde ruku v ruce s vývojem jeho samotného.

SOBOTA 2. 6. ? od 21 00 3.poROCKOUPÁNÍ
FRANTA ?ERNÝ A MY ? projekt Františka ?erného ( ?echomor ) a jeho hudebních p?átel
BLOODY WORK ? ú?astníci vyhledávací sout?že Poli?ský sk?ivan, charakterizující svou tvorbu takto: hudba se dá charakterizovat jako bio-core. Hardcore s ?itelným vlivem Bio-Nafty mísící se s dalšími hudebními styly jako je rap, metal, underground..... http://bwhc.wz.cz/
EXTINCTION - ú?astníci vyhledávací sout?že Poli?ský sk?ivan, nefalšované metalové prokrvení poli?ské hudební scény. www.extinction.hu.cz

ÚTERÝ 5. 6. - od 17 00
KONCERT ZUŠ BOHUSLAVA MARTIN? POLI?KA

PÁTEK 8. 6. - od 21 00 STANDARTN? NESTANDARTNÍ JUNGLE NIGHT D.a.c.
TEAPACK, OUT- ON & GUEST

PÁTEK 15. 6. ? od 20 00 OZV?NY ANIFESTU 2006
Animované p?íb?hy a p?íhody, Konflikty krá?í cestou destrukce , Podivné sv?ty fantazie.
T?i pásma animovaných film? v?novaná spojení animovaného filmu, hudby a pohledu na sv?t

SOBOTA 16. 6. ? od 20 00 OZV?NY ANIFESTU 2007
THE BEST OF ANIFEST 2007 ? PROJEKCE OCEN?NÝCH FILM? ANIFESTU 2007

COLOUR MEETING 2007
PÁTEK 22. 6. - okolo 18 00
THEATRO PANTOMISSIMO - Funny Magic pantomima

PÁTEK 22. 6. ? po skon?ení programu v parku
French Music Kitchen: DJ PIERGI (Francie) - world music - electro

SOBOTA 23. 6. ? po skon?ení programu v parku
KALIYUGA DJs + MC AL-AMDIEZ (CZ/ F/ AL) - asian underground - bhangra - rai

?TVRTEK 28. 6. - od 20 00 VLADIMÍR MIŠÍK ?60?
Vladimír Mišík & ETC
hosté: Jaroslav ?Olin? Nejezchleba, Vlastimil T?eš?ák, Vladimír Merta, Pavel Bohatý

COLOUR MEETING 2007 POLI?KA
úterý 12.6. > 17:00 > Tyl?v d?m
EXIL (film Francie, 2004, rež. Tony Gatlif)
+ Mgr. Tereza Hyánková (FF Univerzity Pardubice) - Exil a cesta zp?t
úterý 19.6. > 17:00 > Tyl?v d?m
GRBAVICA (film Rakousko /Bosna a Hecegovina /N?mecko /Chorvatsko, 2006, rež. Jasmila Zbani?)
+ Mgr. Giuseppe Maiello Ph.D. (FF Univerzity Pardubice) - Válka na Balkán?
pátek 22.6. > 17:00 > park u Synského rybníka
TERNE ?HAVE, MOLECULE (Dub Sound System) Francie, JAMISON YOUNG Austrálie, SKETA FOTR, KRAJDA BLUES
PA-LI-TCHI > um?ní ohn?

sobota 23.6. > 14:00 > park u Synského rybníka
DUBIOZA KOLEKTIV (Bosna a Hercegovina) LONGITAL (Slovensko) SCHODIŠT?
JORGOS SKOLIAS & BRONISLAW DU?Y (Polsko), SON CALIENTE (Kuba)
SKA?N?DAAL, PONOŽKY PANA SEMTAM?UKA
JANA TROJANOVÁ > Monology (monology), SAMÉ VODY > Útok kv?teny (absurdní improvizace), KALO - DAMU > Vlk a hlad (divadlo ve finštin?)

D?tský koutek - ?ajovna - stolní hry - pivo + klobása - vegeteriánská jídla - ?erstvé pov?t?í - fun fun fun ...

Festival se koná za každého po?así - v p?ípad? dešt?, budou koncerty probíhat v Divadelním klubu. www.colourmeeting.unet.czK L U B O V É   K I N O
?ERVEN 2007

?TVRTEK 7. 6. ? od 20 00
Panelstory aneb Jak se rodí sídlišt?
Komedie , ?eskoslovensko, 1979, 96 min
Režie: V?ra Chytilová
Hrají: Old?ich Navrátil, Ji?í Kodet, Bronislav Poloczek, Ladislav Potm?šil
Obsah / Info:
Pov?stná satira, dlouhé roky zakazovaná, se odehrává na rozbahn?ném velkom?stském sídlišti, stále ohromuje dokonalou znalostí lidských povah, ?asto sm?šn? sobeckých a sebest?edných, rozhodn? však lhostejných k tomu, co se d?je kolem nich. Vlastn? jen vesnický d?da ztracený uprost?ed panelák? p?ináší závan opravdového zájmu a soucitu. Režisérka V?ra Chytilová zvolila rozt?kaný zp?sob snímání, kamera ob?as vyhlíží, jako kdyby byla zav?šená na rychle se pohybujícím kyvadle. (oficiální text distributora)

?TVRTEK 14. 6. ? od 20 00
Houslový rytí? + beseda
Dokumentární
?esko, 2006, 52 min
Režie: Pavel Marek
Dokumentární portrét romského houslisty Marka Baloga. Filmový štáb ho doprovází na jeho každodeních cestách za hudbou, muzikanty, p?íbuznými, i na konzultace u v?hlasného houslového virtuosa Vinokurova. Film obsahuje také inscenované sekvence, vycházející z Balogových vizí a nápad?. V pr?b?hu d?je získá divák pocit, že film nerežíruje Pavel Marek, ale sám je režírován Markem Balogem. (oficiální text distributora)
Po promítnutí filmu budete následovat beseda s režisérem filmu, Pavlem Markem, o pr?b?hu natá?ení a na ?adu p?ijdou i Vaše dotazy.
FILM JE UVÁD?N V RÁMCI FESTIVALU COLOUR MEETING

?TVRTEK 21. 6. ? od 20 00
Zemí královny Calafie + beseda
(?R, 2007, rež. Old?ich Kašpar)
Jako úplnou premiéru máte možnost vid?t dokumentární film ?V zemi královny Calafie? antropologa, cestovatele, režiséra a profesora Filozofické Fakulty Univerzity Pardubice doc. PhDr. Old?icha Kašpara, CSc. z jeho cesty nap?í? Mexikem a pátrání po stopách jezuit?, kte?í zde ší?ili katolickou víru. Pan profesor Kašpar se p?i tom dostává i do mnoha svízelných situací, jako t?eba p?ejezd rozvodn?né ?eky, nebo jízda na h?bet? muly, která se nechce pohnout z místa. O jeho zážitcích si p?ij?te poslechnout povídání ?Po stopách jezuit? magickým Mexikem? a shlédnout na vlastní o?i samotnou projekci filmu.
FILM JE UVÁD?N V RÁMCI FESTIVALU COLOUR MEETING

SOBOTA 23. 6. ? od 11 00 DOPOLEDNE
Iné svety
Dokumentární, Slovensko, 2006, 78 min
Režie: Marko Škop
Región Šariš na východním Slovensku leží na hranici mezi západní a východní Evropou, mezi racionálním individualizmem západu a expresívní emocionalitou východu. Teritorium pod Východními Karpatami se historicky vyvinul do r?znorodého národnostního a náboženského mixu, který z n?ho vytvo?il jeden z "malých Babylon?" tohoto sv?ta. Evropa se transformuje a i život lidí na Šariši se m?ní. Dokumentární film sleduje takzvané globaliza?ní procesy a jejich efekt na individuální p?íb?hy a životy obyvatel Šariše. Film zobrazuje šest rozli?ných postav, které reprezentují svoje komunity, jsou to Šarišani, Rusíni, Rómové, Židi ale i mladí lidié s odlišnými identitami. Film zkoumá r?zné podoby konce jedine?nosti spole?enstev v jejich tradi?ní rozmanitosti, a zárove? hledá krásu autentického, zajímavého a originálního jednotlivce. ?íká se jim "šíleni východ?á?i". Film Iné svety ukazuje šest hrdin? na jednom z konci sv?ta, na konci globálního sv?ta. Jsou produktem "made in Šariš". (oficiální text distributora)
FILM JE UVÁD?N V RÁMCI FESTIVALU COLOUR MEETING

?ERVENEC, SRPEN ? PRÁZDNINOVÁ PAUZA

Lukáš Zr?st

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 1854
 datum a čas uložení: 23.5.2007 - 21:45:08
 počet dní od uložení zprávy: 4287
 zpráva je zařazena do kategorie(í): kultura
spole?nost
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2019