POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je pátek 24.1.2020 - 14:10 hod. SEČ

 

?ervnová Mozaika

úterý 29.5.2007 Aktivity SV? Mozaika Poli?ka v m?síci ?ervnu 2007. 

?AS PRO NEOBY?EJNÉ ZÁŽITKY
- v legend? strašidel a tajemna
- na úvod šermí?ské vystoupení
- ukázka ?innosti kroužk?
Termín:  2. ?ervna 2007, mezi 19.00 a 22.00 hod.
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka

CYKLUS ZÁŽITKOVÝCH MINISEMINÁ?U
?BU? SOB? P?ÍTELEM?
?tvrtý: ?Jeho veli?enstvo vzdor?
- vzdor m?že mít mnoho podob, od nudy a nespolupráce po otev?ené odmítání
- na seminá?i se seznámíme s technikami, jak vzdor uvol?ovat
Termín:  st?eda 6. ?ervna 2007 v 17.00 hod.
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Cena:  120,- K?
Lektorka:  Jitka Studénková
Informace: Jitka Studénková ? mob.: 776 197 526

DRÁTKOVANÉ KAMÍNKY
- dílni?ka pro d?ti
Termín: st?eda 13.?ervna 2007 ve 14.45 hod.
Místo:   SV? Mozaika Poli?ka
Cena:  25,- K? / s ?lenskou kartou 20,- K?
P?ihlášky: do 10.6. 2007
po?et míst je omezen
Informace: Zde?ka Novotná
Pokud máš n?jaké hezké oblázky, vezmi si je s sebou.

KLUB ZDRAVÍ
- téma: ?Jak nebýt u konce s dechem?
- v?nováno alergiím a dechovým potížím
Termín: st?eda 13. ?ervna 2007 v 18.00 hod.
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Cena:  vstup volný
Informace: Hana Š?igelová, mob.: 606 657 228

Hledáme nové vedoucí zájmových kroužk? pro školní rok 2007 ? 2008.

P?ij?te si zahrát stolní fotbal a nové PC hry. Zdarma p?ístup na internet.

Marie Hrstková

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 1784
 datum a čas uložení: 29.5.2007 - 19:26:26
 počet dní od uložení zprávy: 4622
 zpráva je zařazena do kategorie(í): zdravotnictví
spole?nost
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020