POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je neděle 17.2.2019 - 19:43 hod. SEČ

 

P?vecký soubor z Hohenemsu v Poli?ce

sobota 9.6.2007 M?sto Poli?ka má v Rakousku své partnerské m?sto Hohenems, který bude ve dnech 7.6.-10.6. reprezentován 45 ?leny p?veckého souboru chrámu sv. Karla v Hohenemsu. Pro poli?ské ob?any si ú?inkující p?ipravili koncertní vystoupení v kostele sv. Jakuba, které se bude konat v pátek 8.6. 2007 od 19,00hod. B?hem vystoupení soubor uvede skladby od Franze Schuberta, Bohuslava Martin?, Antona Brucknera, Michaela Haydna, Josepha Haydna a Wolfganga A. Mozarta.-- ilustra?ní foto: Pavel Sodomka (c) --

V pátek odpoledne ve 14,00 hod se s rakouskou delegací setká starosta Jaroslav Martin?, místostarostka Marie Tomanová a ?editel M?stského muzea a galerie Poli?ka David Junek v historické radnici m?sta v obrazové galerii rodu Hohenems?, aby je p?ivítali v Poli?ce. Poté bude následovat prohlídka m?sta a m?stských památek.

Další den, tedy v sobotu 8.6., navštíví soubor m?sto Bystré, které je také partnerským m?stem Hohenemsu,  a uspo?ádá koncert i pro tam?jší obyvatele. V pr?b?hu dne si budou moci rakouští ú?inkující prohlédnout m?sto a jeho památky. Ve?er se pak setkají s p?edstaviteli Bystrého a v 19,00hod vystoupí v kostele sv. Jana K?titele.

Petra Martin?

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 1747
 datum a čas uložení: 9.6.2007 - 20:33:48
 počet dní od uložení zprávy: 4271
 zpráva je zařazena do kategorie(í): kultura
spole?nost
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2019