POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je pátek 22.3.2019 - 17:11 hod. SEČ

 

Rozvrh plavání pro ve?ejnost

sobota 30.6.2007 Kdy o prázdninách na plavecký bazén nebo na poli?ské koupališt??Plavecký bazén se saunou

?ervenec 2007

ROZVRH PLAVÁNÍ PRO VE?EJNOST
datum,den  hod
1. ned?le  zav?eno
2. pond?lí 6.00-20.00 hod.
3. úterý  6.00-20.00 hod.
4. st?eda 6.00-20.00 hod.
5. ?tvrtek zav?eno
6. pátek  zav?eno
7. sobota  14.00-20.00 hod.
8. ned?le zav?eno
9.  pond?lí 6.00-20.00 hod.
10. úterý  6.00-20.00 hod.
11. st?eda 6.00-20.00 hod.
12. ?tvrtek 6.00-20.00 hod.
13. pátek  6.00-20.00 hod.
od 14. 7.  do 31. 7.  zav?eno

P?ípadné zm?ny budou zve?ejn?ny ve výv?sní tabuli p?ed plaveckým bazénem

PROVOZ SAUNY: v ?ervenci uzav?en

PROVOZ FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU:PO-PÁ od 14.00-20.00 HOD.
ÚT.,?T. A SO od 10.00-12.00 hod. v dob? provozu bazénu do 13.7.2007


PROVOZ POLI?SKÉHO KOUPALIŠT?

SEZONA 2007
provozní doba
?ervenec a srpen   je od 9.00 hod. do 19.00 hod.

P?ípadné zm?ny budou zve?ejn?ny na informa?ní tabuli na koupališti v Poli?ce
v p?ípad? nep?ízn? po?así je koupališt? zav?eno
V areálu koupališt? se nachází plážové h?išt?,
úhrada za pronájem  : 50,- K?  / 1 hod.

D?ti v doprovodu rodi?? mohou využít brouzdališt?, skluzavku do vody a  houpa?ky.

Ob?erstvení je zajišt?no  po dobu provozu koupališt?

vedoucí Jitka Kmošková
m.t. : koupališt? 731 020 030

vedoucí plaveckého bazénu Poli?ka

Jitka Kmošková

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 1904
 datum a čas uložení: 30.6.2007 - 21:25:04
 počet dní od uložení zprávy: 4282
 zpráva je zařazena do kategorie(í): sport
Platnost a ceny Martin Fiser, 4.1.2011 - 10:35:10 seč
ceny Monika Tom?alová, 3.11.2007 - 17:39:59 seč
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2019