POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je neděle 17.2.2019 - 19:00 hod. SEČ

 

Svojanoff 07

neděle 15.7.2007 Hudební festival, 7. - 8. 9. 2007, hrad Svojanov. Kultovní hudební festival Svojanoff 07 se na hrad? Svojanov po?ádá již sedmým rokem. Za tu dobu si akce vydobyla své jisté místo v mnoha kalendá?ích. Babí léto tvo?í v hradních kulisách neopakovatelné panorama.Festival se zam??uje p?edevším na mén? známé, ale o to kvalitn?jší kapely. Za ta léta se tak na podiu vyst?ídala celá ?ádka známých kapel jako Abraxas, Krásné Nové Stroje, Jelizaveta Bam ?i Natural, stejn? jako vynikající kapely zatím ne tolik zvu?ných jmen. Jmenujme p?íkladn? zlínskou Babi?ku, pražské 4 Signs a Poh?ební kapelu ?i hranické Psychoradio.

Letošní ro?ník odstartuje v pátek ve?er domácí R?žový mor následovaný pardubickými The Partisan. Ve?er zakon?í kultovní Krásné Nové Stroje, které se na Svojanov po letech vrací.

Sobotní poledne opanuje formace Tuckans and Dudecks Psychedelic Band. Ušní bubínky bude atakovat nov? zformovaný Slávek Janda Banda s novým materiálem i na Svojanov? dv? zcela nová jména: hradecká Vyhoukaná Sowa a pardubi?tí Chocolate Jesus. O obou kapelách je slyšet stále ?ast?ji, máme se tedy na co t?šit. Po lo?ském úsp?chu si p?ijede dát repete i nabroušené Psychoradio, a to s materiálem ze zbrusu nové desky. Legendární Natural jist? není (díky mnoha hit?m) t?eba obšírn? p?edstavovat, na Svojanov? je ostatn? jako doma. Babi?ka a 4Signs pat?í k dalším ze svojanoffských stálic. Kdo je zná, ví, že jejich koncerty pat?í k tomu nejlepšímu, co ?eská hudební scéna nabízí. Jejich vystoupení v?ele doporu?uji. Hardrockoví Votchi sbírají jeden vav?ín za druhým a jejich muzika je stále lepší. S bravurou a autorskou invencí tak dokazují, že hardrock má stále hodn? do ?íci.

Svojanoff je charakteristický svou pohodovou atmosférou, kdy se na ?place? i v p?ilehlých restauracích stírá rozdíl mezi ú?inkujícím a divákem. V pr?b?hu víkendu se tak odehraje i spousta neplánovaných jam?, ?emuž nahrává i domácí hradní kuchyn?, medovina a jiná lákadla.

P?ijm?te naše pozvání na tuto fenomenální akci. Vstupné je 190,- K?, v p?edprodeji pak 150,- K?. Vstupenky je za p?edprodejní cenu možno objednat na josef.dolansky@msart.cz. Podrobnosti najdete na svojanoff.muzikus.cz.

Pavel Sodomka

další obrázky ke zprávě:

poznámka administrátorů zpravodajství:

Poli?ské internetové zpravodajství www.policka.cz je mediálním partnerem tohoto festivalu.

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 1857
 datum a čas uložení: 15.7.2007 - 21:12:56
 počet dní od uložení zprávy: 4234
 zpráva je zařazena do kategorie(í): kultura
spole?nost
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2019