POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je pátek 22.3.2019 - 17:53 hod. SEČ

 

Poj?e si zahrát volejbal

neděle 5.8.2007 Volejbalový oddíl Spartak Poli?ka Vás zve na III. ro?ník volejbalového turnaje neregistrovaných LOBÁNEK, který se bude konat 25.8.2007.-- ilustra?ní foto: Pavel Sodomka (c) --

8:30 hod prezentace a v 9:00 hod zahájení turnaje

Místo: Volejbalové kurty u Sokolovny v Poli?ce

Systém turnaje: Bude sestaven podle po?tu p?ihlášených  družstev. Pozor - po?et družstev omezen!

Pravidla pro ú?ast: V každém družstvu musí být minimáln? 2 ženy, které mohou být registrované. Za družstvo musí nastoupit muži, kte?í nejsou registrovaní. Pravidlo se nevztahuje na muže mladší 18 a starší 50 let.

Startovné: 400,-K? za družstvo / v cen? ob?d /

P?ihlášky: Písemn? nebo telefonicky do 17.08.2007!!!
Kontaktní osoba:
Ludmila HARAŠTOVÁ
Nádražní 648, 572 01 Poli?ka
mobil: 731 180 433
e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz

Ceny: Družstva do 3.místa obdrží v?cné ceny

Ob?erstvení: Po dobu turnaje zajišt?no

Srde?n? Vás zveme s t?šíme se na Vaši ú?ast.

Ludmila Haraštová

poznámka administrátorů zpravodajství:

Poli?ské internetové zpravodajství mediáln? podporuje tuto akci.

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 1857
 datum a čas uložení: 5.8.2007 - 21:13:05
 počet dní od uložení zprávy: 4246
 zpráva je zařazena do kategorie(í): sport
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2019