POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je sobota 18.1.2020 - 17:44 hod. SEČ

 

Divadelní klub v zá?í

čtvrtek 30.8.2007 DK v zá?í.SOBOTA  8. 9. ? od 20 00                    HUDEBNÍ  VE?ÍREK
MAURITIUS ? kolínská parti?ka hrající sm?s rocku ska a punku. Více na www.mauritiusband.cz
VYHOUKANÁ SOWA ? kapela z HK jejíž poslední cd Parfémy pok?til Vladimír Mišík. Více na  www.sowa.cz
ZNOUZECTNOST ? kapela hasící hudební publikum bezmála t?icet let. Více na www.znc.cz

SOBOTA  15. 9. ? od 21 00      VE?ER PRO VŠECHNY
Divadelní klub je tento ve?er k dispozici pro každého kdo má chu? p?estavit sebe,  kapelu, divadlo ?i cokoli jiného.Více info na tel.:776 094 235

ST?EDA  19. 9. ? od 20 00                 AUTORSKÉ ?TENÍ
Jáchym Topol - narozen v Praze roku 1962 v rodin? s literární tradicí. P?sobí jako noviná?, redaktor, básník, publicista a spisovatel. Po studiu na gymnáziu vyst?ídal ?adu manuálních zam?stnání. Zajímavá je jeho texta?ská ?innost, psal texty pro skupiny Psí vojáci, Národní t?ída a pro Moniku Na?evu. Podílel se na vzniku ?asopisu Jednou nohou, který byl po p?ti ?íslech p?ejmenován na Revolver revue; v roce 1989 spolu s Ivanem Lamperem, Janem Rumlem a Zby?kem Petrá?kem založil ?asopis Sport, který se pozd?ji zm?nil v týdeník Respekt. V Revolver Revue i v Respektu pracoval jako redaktor. V roce 1988 získal cenu Toma Stopparda za neoficiální literární dílo (poezii), v roce 1995 cenu Egona Hostovského a 1997 výro?ní cenu revue Labyrint.

Jeden z nejpozoruhodn?jších sou?asných ?eských spisovatel? p?edstaví ve svém autorském ?tení nejen novou knihu Supermarket sov?tských hrdin??

?TVRTEK  20. 9. -  20 00           MOFFOM ? festival filmové hudby
Inspirace hudbou ... inspirace filmem, spole?né akce MOFFOMu a ?eské inspirace po celé ?R
Špáta, Rohá?, Rychman ? krátký sest?ih d?l ?eských filmových tv?rc?
Sm?sice videoklip? z celého sv?ta ? máte možnost vid?t unikátní hudební videoklipy, dokument Globalista, záznamy z koncert?, krátké experimentální filmy a ukázky z hlavního programu MOFFOM 2007
The plastic people of the universe DVD ? ztracený krátký dokumentární film z roku 1970, jam session s Frankem Zappou a Lou Reedem a zkoušky scénické hudby s Václavem Havlem.
www.moffom.org

PÁTEK  21. 9. ?20 00                     JAZZOVÝ VE?ER
TARAPACA JAZZ
Eliška Faicová - zp?vJaroslav Bárta - piano, klávesové nástrojeDavid Chabr - tenor sax,
soprano sax, flétnaPepa Okrouhlík - kytaraMat?j Tenkl - basová kytaraTomáš Hájek - bicí

Kapela Tarapaca jazz si prošla již bezmála t?íletým vývojem. Hlavním cílem jsou zajímavé aranže jazzových standard? a vlastní tvorba, která ?erpá z klasických jazzových a latinsko-amerických ko?en? a spojuje je s moderními hudebními prvky funku a fusion.

PÁTEK  28. 9. - od 21 00                 HUDEBNÍ VE?ÍREK
TÁ?A POLÁ?KOVÁ A MELOUNI
Hudební uskupení MELOUNI, které se již 2 roky pravideln? objevuje na radiu BEAT. ?leny jsou Mirek Linhart  (Yoyo band, skupina Lenky Filipové) a  Lukáš Zíta  (vít?z Guitarfest ? kategorie rock). Krom? vlastních v?cí jsou v repertoiru akustické verze klasiky, jako je J. Hendrix, B.Dylan, Simon and Garfunkel, B. Marley, Dire Straits atd
Spolu s nimi uslyšíte Tá?u Polá?kovou v Poli?ce známou jako p?edstavitelku Janis Joplin revival.

SOBOTA  29. 9. - od 21 00       JUNGLE NIGHT ? FREA_SESSION
BASSETIX & BASSBEAST sound systems


K L UB O V É   K I N O
ZÁ?Í 2007

?TVRTEK  6. 9. ? od 20 00
Nejkrásn?jší v?k
Drama
?eskoslovensko, 1968, 80 min
Režie: Jaroslav Papoušek
Hrají: Hana Brejchová, Josef Šebánek, Ji?í Hálek,

Obsah / Info:
V socha?ském ateliéru AVU si p?ivyd?lávají modely: d?stojný, ale stále usínající d?chodce, mladá žena na mate?ské dovolené, která se bojí žárlivého manžela, a zran?ný uhlí? st?edních let. Mezi studenty se diskutuje o tom, který v?k je ten nejkrásn?jší?   (oficiální text distributora)

?TVRTEK  13. 9. ? od 20 00
Den sedmý, osmá noc
Psychologický / Drama / Mysteriózní / Komedie
?eskoslovensko, 1969, 103 min
Režie: Evald Schorm
Hrají: Jan Ka?er, Bohumil Šmída, Jan Libí?ek, Kv?ta Fialová

Obsah / Info:
Nad?asová studie o lidské povaze, o povaze "malých ?eských lidí" je tragickou fraškou, nabitou symboly, opírající se o biblická podobenství, absurdní drama a kafkovské vid?ní sv?ta. Filmová metafora o tom, co dokáže panika strachu a úzkosti,když se zmocní lidí na vsi, kde se všichni znají... P?íb?h se odehrává v pr?b?hu 24 hodin. V pestré mozaice epizod, sm??ujících ob?as krut?ji od komi?nosti k tragédii, s p?edstavuje množství postav, zastupujících r?znorodé spektrum národa. Práv? to, spolu s jasnými náznaky souvislostí se srpnovou okupací, oddálilo o 21 rok? premiéru filmu, který je de facto završením Schormovi poetiky! Nad?asová studie o lidské povaze, o povaze "malých ?eských lidí" je tragickou fraškou, nabitou symboly. (oficiální text distributora)

?TVRTEK  20. 9. ? od 20 00
MOFFOM
Inspirace hudbou ... inspirace filmem, spole?né akce MOFFOMu a ?eské inspirace po celé ?R
Špáta, Rohá?, Rychman ? krátký sest?ih d?l ?eských filmových tv?rc?
Sm?sice videoklip? z celého sv?ta ? máte možnost vid?t unikátní hudební videoklipy, dokument Globalista, záznamy z koncert?, krátké experimentální filmy a ukázky z hlavního programu MOFFOM 2007
The plastic people of the universe DVD ? ztracený krátký dokumentární film z roku 1970, jam session s Frankem Zappou a Lou Reedem a zkoušky scénické hudby s Václavem Havlem.

?TVRTEK 27. 9. ? od 20 00
Tatínek
Dokumentární
?esko, 2004, 90 min
Režie: Jan Sv?rák, Martin Dostál
Hrají: Zden?k Sv?rák, Jan Sv?rák, Ladislav Smoljak, Ji?í Menzel

Obsah / Info:
Film Tatínek je celove?erním portrétem známého ?eského autora, herce, texta?e, scenáristy Zde?ka Sv?ráka. Film spole?n? nato?ili tv?rc?v syn, režisér Jan Sv?rák, a jeho kolega Martin Dostál. Divák má možnost poznat kouzlo mnoho desítek let trvající sounáležitosti, na jejíchž zákonech stojí úsp?ch slavného divadelního cimrmanovského souboru. Pohled do d?tství odhalí neznámé odrazy osobních prožitk? Zde?ka Sv?ráka ve filmech, které podle jeho scéná?? vznikly.   (oficiální text distributora)

?ÍJEN:DEBUSTROL ? HUDBA PRAHA ? autorské ?tení MICHAL VIEWEGH ? JUNGLE NIGHT??.

Lukáš Zr?st

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 2047
 datum a čas uložení: 30.8.2007 - 20:01:21
 počet dní od uložení zprávy: 4523
 zpráva je zařazena do kategorie(í): kultura
spole?nost
dBAEfgedOH Johnathan, 19.9.2016 - 21:20:49 seč
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020