POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je pondělí 20.1.2020 - 03:59 hod. SEČ

 

Hv?zdy pro Poli?ku

neděle 2.12.2007 Víte jak je letos ozdoben poli?ský váno?ní strom? Krásnými st?íbrnými hv?zdami! A víte, kde se tento nápad zrodil? Ve St?edisku volného ?asu Mozaika.Protože m?žeme ?íci, že váno?ní strom, který bude stát na nám?stí, je nás všech ?snažila se  Mozaika do výroby hv?zd  také všechny zapojit. V úterý 13. listopadu byla uskute?n?na odpolední dílna pro širokou ve?ejnost, kde si každý mohl vyrobit svoji vlastní hv?zdu (viz. foto). Velkou m?rou se zapojily ZŠ Na Lukách, Speciální škola, ZŠ Sádek, domovy mládeže SOU a SOŠ i SOU a SOŠ obchodní, dále D?tský domov, Domov d?chodc?, Penzion  a d?ti z našich zájmových kroužk?. Až budete v p?edváno?ním shonu chodit okolo ozdobeného váno?ního stromu na nám?stí, na chvilku se zastavte a  vyrobené hv?zdy si prohlédn?te.
D?kujeme všem, kte?í nás p?išli podpo?it a svojí hv?zdou p?isp?li k osobité váno?ní výzdob?. D?kujeme M?stu Poli?ka za  podporu této akce.

P?ijm?te tímto od pracovník? Mozaiky p?ání krásných a pohodových Vánoc a do nového roku 2008 hodn? osobních i profesních úsp?ch?.

za SV? Mozaika

Marie Hrstková

související zprávy:

 6.11.2007Listopadová Mozaika » více

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 3363
 datum a čas uložení: 2.12.2007 - 22:06:13
 počet dní od uložení zprávy: 4431
 zpráva je zařazena do kategorie(í): spole?nost
Dobrý den, K.Jurášová, 8.11.2008 - 17:04:03 seč
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020