POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je neděle 8.12.2019 - 06:18 hod. SEČ

 

Prosincová Mozaika

neděle 2.12.2007 Aktivity SV? Mozaika Poli?ka v m?síci prosinci 2007. Srde?n? Vás zveme na tradi?ní akci VÁNOCE V MOZAICE.MOŽNÁ P?IJDE I MIKULÁŠ
- d?tské odpoledne
- sout?že a hry
Termín: st?eda 5. prosince 2007 od 16.30 hod.
Místo:  Palackého nám?stí ? Poli?ka
Akce se za velmi nep?íznivého po?así nekoná.
Informace:  Radka Sobolová

SMALTOVANÝ ŠPERK
- výtvarná dílna pro mládež a dosp?lé
- výroba smaltovaných náušnic a ozdob na krk
Termín: sobota 8. prosince 2007
?as:  od 10.30 do 15.00 hod.
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Cena:  150,- K?, s ?lenskou kartou 135,- K?
  cena zahrnuje materiál a kurzovné
P?ihlášky: do 7.12.2007 ? po?et ú?astník? je omezen
Lektor: Olga Hudská
Informace:  Olga Hudská

ANDÍLEK Z FILCU
- výtvarná dílna pro d?ti
Termín: úterý 11. prosince 2007
?as:  od 15.00 do 17.00 hod.
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Cena:  45,- K?, s ?lenskou kartou 40,- K? cena zahrnuje materiál a kurzovné
P?ihlášky: do 7.12.2007 ? po?et ú?astník? je omezen
Lektor: Zdena Pechancová
Informace:  Radka Sobolová

KETLOVANÉ ŠPERKY
- výtvarná dílna pro mládež a dosp?lé
- moderní bižuterie
Výroba náhrdelníku z korálk? a ?etízk? pomocí spojovacích o?ek a há?k?.
Termín: pátek 14. prosince 2007
?as:  od 17.30 do 21.00 hod.
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Cena:  150,- K?, s ?lenskou kartou 135,- K?
  cena zahrnuje materiál a kurzovné
P?ihlášky: do 11.12. 2007 ? po?et ú?astník? je omezen
Lektor: MUDr. Hana Vltavská
Informace:  Radka Sobolová

VÁNOCE V MOZAICE
- tradi?ní akce
- dílny a váno?ní inspirace
Termín: ned?le 16. prosince 2007 od 9.00 do 15.00 hod.
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Cena:  vstupné dobrovolné
Informace:  Radka Sobolová

SMALTOVANÝ ŠPERK
- výtvarná dílna pro mládež a dosp?lé
- výroba smaltovaných náušnic a ozdoby na krk
Termín: úterý 18. prosince 2007
?as:  od 17.30 do 21.00 hod.
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Cena:  130,- K?, s ?lenskou kartou 115,- K?
  cena zahrnuje materiál a kurzovné
P?ihlášky: do 14.12.2007 ? po?et ú?astník? je omezen
Lektor: Olga Hudská
Informace:  Olga Hudská

KURZY SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
- metoda Behaviorální psychoterapie
Termín: za?átek ? leden 2008
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Lektor: Irena Rensová
P?ihlášky a informace: Irena Rensová
       mob.: 723 409 379


Klub pro mládež
Máš ?as a chu? d?lat zajímavé v?ci???
Je ti 18 let a více???
Tak to jsi práv? ty, kdo by mohl d?lat vedoucího klubu pro náctileté.
Ozvi se.
Informace u Zde?ky Švecové.


P?ij?te si zahrát stolní fotbal a nové PC hry.
Zdarma p?ístup na internet.


SRDE?N? VÁS ZVEME NA TRADI?NÍ AKCI

VÁNOCE V MOZAICE

- dílny a váno?ní inspirace
Termín: ned?le 16. prosince 2007 od 9.00 do 15.00 hod.
Místo: SV? Mozaika Poli?ka
Cena: vstupné dobrovolné
Informace: Radka Sobolová

Marie Hrstková

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 2815
 datum a čas uložení: 2.12.2007 - 22:17:59
 počet dní od uložení zprávy: 4388
 zpráva je zařazena do kategorie(í): spole?nost
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2019