POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je sobota 18.1.2020 - 19:08 hod. SEČ

 

POLIČSKÉ ROCKOUPÁNÍ 2006 - "zprávičky"

Od 26.5. do 27.5.2006 pro Vás bude Poličské internetové zpravodajství přinášet opět krátké "zprávičky" přímo z dějiště festivalu. Zprávičky budou zprovozněny dne 26.5.2005 přibližně v 16:00 hod.
Program festivalu a další organizační informace se dozvíte na www.rockoupani.cz

počet záznamů v databázi: 67
zobrazeno položek: 20

další -->
položky:  [1 - 20] [21 - 40] [41 - 60] [61 - 67]

28.5.2006 - 00:04:36

Co p?át Poli?ce a Rockoupání? Spoustu ob?tavých lidí, kte?í nejsou vid?t ani slyšet, ale p?esto dokáží p?ipravit akci, která je v n?kterých o?ích akcí špatnou. Pro nás lidi je setkávání se a myšlenka tvo?ení pozitivum. Chceme p?át, aby po?adatelé našli podporu a pochvalu od lidí, kte?í mají srdce široké bez p?edsudk?, hlouposti a zloby. Za jejich ?as a ob?tování jim pat?í díky.
Za Poli?ské internetové zpravodajství se s vámi lou?í Radka, Vlastík a Pavel.

» zvětšit fotografii

28.5.2006 - 00:02:45 - vystupuje Volant

Volant kon?í. Díky hoši za pohodový ná?ez. Držte se panká?ové Volantové.

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 23:55:31 - vystupuje Volant

"Kdyby nám to stálo tak jak nám to visí". Sólo bicáka za pogování basáka. Kluci se fakt baví. Baví se i lidi?ky v mokrém koupališti. Volantí muzika je plná š?ávy. "Ale to panká?i ne?eší." :o)

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 23:33:28 - vystupuje Volant

A už va?í. Tahle veselá punková parti?ka zah?ívá svými peckami moknoucí publikum. Bohužel se zase rozpršelo. Tráva kolem koupališt? p?estává existovat.

"My jsme skupina Volant. Držte se panká?ové!"

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 23:19:36

Na malé scén? se práv? p?edstavují "žolíci" - Jolly Joker. A mají slušnou sledovanost. Taky ta jejich muzika není žádný odvar. Na velké scén? se p?ipravuje v Poli?ce na Rockoupání celkem ?asto se vyskytující Volant. T?šte se panká?ové!

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 22:52:32 - vystupuje JAR (Roman Holý a Dan Bárta)

Záv?re?ná d?kova?ka. Odcházejí. Jenže publikum je chce zp?t a tak p?idávají. Už mizí pry? ... :o) A další p?ídavek, který je populární hlavn? v Bulharsku ;o)

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 22:40:02 - vystupuje JAR (Roman Holý a Dan Bárta)

"Necht?l bych se opakovat, ale tomuhle ?íkáte ovace?" Jako by JAR nebyli v Poli?ce spokojení s odezvou publika. Je znát, že hodn? poslucha?? je nezná a tak se v jejich muzice trochu hledají. Kdo je zná, musí být spokojen.

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 22:25:40 - vystupuje JAR (Roman Holý a Dan Bárta)

A tady ho máte - Roman Holý ve svém klávesovém živlu.

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 22:08:50 - vystupuje JAR (Roman Holý a Dan Bárta)

Šlape jim to dost dob?e. Skv?lá je podpora dech?, sólová kytara kouzlí, basa nádhern? brumlá, t?i dopl?ující se vokály a klávesy Romana Holého. Bájo. Je vid?t, že tahle kapela už za sebou n?co má.

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 21:54:07 - vystupuje JAR (Roman Holý a Dan Bárta)

A jsou tu hlavní hv?zdy celého Rockoupání - JAR. Jak je asi p?ijme publikum? Snaží se fest a tak je úsp?ch ur?it? nemine.
Takže vítejte v Poli?ce a ukažte, co umíte.

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 21:30:10

Zdravíme Marcelku a Luboše, kte?í se p?išli podívat na Rockoupání. A co vám vzkazují: "Je to tady skv?lý, ur?it? se p?ij?te p?íští rok podívat. Zdravíme všechny lidi?ky, kte?í mají rádi p?knou muziku."

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 21:11:07

Od moderátora Lukáše Zr?sta jsme se dozv?d?li, že Masokombinát Poli?ka na festival nep?isp?l, a?koli je uveden na plakátech jako sponzor. Je k zamyšlení pro? se vedení Masokombinátu k tomuto takto staví.

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 21:04:12 - vystupuje Terne ?have

V této hudb? byl ohe?, vítr, bou?e, déš?, slunce, zem?t?esení, pohlazení, n?žnost, kolébka, zkrátka vše. Celý areál zpíval s kapelou a dvakrát vrátil kapelu na pódium. D?kujeme za zážitek a rádi je znovu uslyšíme. Litujte, že jste je neslyšeli. V nádhe?e a kráse je d?ina, nadání a zkrátka život.

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 20:51:43 - vystupuje Terne ?have

"?erné o?i" kon?í. Poda?ilo se jim úsp?šn? naplnit prostor "hledišt?" koupališt?, který navíc parádn? rozhoupali. Už zase ukazuje houslista, co dokáže. Fantastické! Nejen on, celá kapela umí. Lou?í se. D?kují. A publikum je nadšené a dává jim to rázn? najevo pískáním a k?i?ením. Takže ješt? jednu p?idávají. Byli jste skv?lí pánové, smekáme p?ed vaším mistrovstvím.

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 20:22:02 - vystupuje Terne ?have

Nic jiného nem?žeme dodat než: fantazie, fantazie, fantazie. Rytmus, souhra nástroj? a slad?ní trojhlas? je zkrátka božský. Na živo takto snad umí hrát a zpívat jen skute?ní profíci.

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 20:15:48 - vystupuje Terne ?have

Rytmicky jsou naprosto perferktní. Tahle melodická muzika musí roztancovat každého. A ty housle ... no paráda!

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 20:09:14 - vystupuje Terne ?have

Fantastický za?átek, prsty kytaristy - n?co neuv??itelného. ?ty?iašedesátiny poskládané jako kapky vody, zkrátka rytmus, p?i kterém tuhne krev.

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 19:48:17

Na velké scén? dohráli Poslední konflikt. Na malé scén? to tvrd? metalov? roztá?eli Hypnotic Face. I ty známe z lo?ského Poli?ského sk?ivana. A že umí. A to hrají zadarmo.

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 19:22:01 - vystupuje Poslední Konflikt

Kapela se nám rozrostla o p?vabnou zp?va?ku. A hrají skladbu St?epy v srdci. Zp?va?ka všem p?eje, aby nikdo nezažil st?epy v srdci. Hudební zážitek je p?íchodem zp?va?ky ješt? v?tší. Fakt super.

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 19:11:28 - vystupuje Poslední Konflikt

Poslední konflikt - doopravdy p?ekvapení. Fakt dá se ?íct, že je to kapela s velkým K.  Hraje bez zaplacení honorá?e, ale dovolíme si jim dát tolik, kolik dostala kapela Škwor. Hrají srovnateln? a zvuka?i dokázali vyždímat a rozhodit zvuk tak dob?e, zkrátka profesionáln? nazvu?ená kapela. Kdo neslyšel, neuv??í.

» zvětšit fotografii

 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020