POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je pondělí 20.1.2020 - 04:31 hod. SEČ

 

POLIČSKÉ ROCKOUPÁNÍ 2006 - "zprávičky"

Od 26.5. do 27.5.2006 pro Vás bude Poličské internetové zpravodajství přinášet opět krátké "zprávičky" přímo z dějiště festivalu. Zprávičky budou zprovozněny dne 26.5.2005 přibližně v 16:00 hod.
Program festivalu a další organizační informace se dozvíte na www.rockoupani.cz

počet záznamů v databázi: 67
zobrazeno položek: 20

<-- předchozí další -->
položky:  [1 - 20] [21 - 40] [41 - 60] [61 - 67]

27.5.2006 - 18:54:25

Na pódiu probíhá sout?ž o vstupenky na hrad Svojanov, na koncert kapely ?echomor. O první cenu se uchází p?t sout?žících (pouze muži).
Která z moderátorek má v?tší poprsí? Panda nebo Manda? Tak zn?la první a poslední otázka. Víme, že vyhrál Vašek, ale není nám jasné, jak na to p?išel. Z kuloár? se nám doneslo, že jedna z nich použila nedovolené zv?tšovací prost?edky. Pánové šli do sout?že, aniž by si poté ov??ili pravost a velikost ukazovaných "balónk?". Nejen vjem zrakový, ale u chlapa je t?eba používat i vjem hmatový. Dosáhneme tak, my chlapi, toho správného obrazu - používejme všechny vjemy, které máme (nap?. metr). M?žeme podotknout, že ženský chlapy dostaly.

Své nádobí?ko p?ipravuje skupina Poslední konflikt. Je to kapela, která zvít?zila v sout?ži s divným názvem (jak uvedl Lukáš Zr?st): Poli?ský sk?ivan.

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 18:40:42

Dohráli Škwo?i a musíme uznat, že naplnili dno koupališt? lidskými t?ly a dá se i ?íct, že to byl hudební ná?ez.

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 18:37:07 - vystupuje Škwor

To jsou naše dvoj?átka z minulého ro?níku festivalu. Nelinka a Danielka jsou už o rok starší a je vid?t, že se staly fanynkami Poli?ského Rockoupání. Jen v ruce drží trochu netradi?ní láhve k prostoru, kde se nacházejí.

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 18:08:59 - vystupuje Škwor

Škwor to pere do publika co to jde. Na koupališt? p?icházejí stále další a další návšt?vníci. Obloha se už úpln? zatáhnula, ale ješt? neprší. Doufejme, že se nebude v?erejšek opakovat.

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 17:59:48 - vystupuje Škwor

Na scén? se ke svému hodinovému vystoupení p?ipravují Škwo?i. Koupališt? se trochu zapl?uje, ale až za?ne pršet, bude toho víc. Obloha se zatahuje, sluní?ko asi necht?lo Škvory poslouchat.

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 17:36:51

Moderátorky se zbláznily, ?vou jako pominuté, protože práv? vyhlašují dražbu bl?zky od Madony. Cena stoupá rychlým tempem 5,50,- 105,-  106,- 111,- 203,- a moderátorám už dochází dech. Kone?ná cena 550,-K? nebo Euro???

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 17:08:40 - vystupuje Pressburger Klezmer Band

Ze dna koupališt? se ozývá potlesk a pískot. To práv? dohrála kapela P.K.B. Protože byli skv?lí, publikum si vyžádalo p?ísp?vek.

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 17:06:21

Takže ješt? jednou X-Core. Blízko reproduktor? je p?i jejich vystoupení zdraví škodlivá zóna. Kdo chce ohluchnut, má šanci. Mimo to na vás a ve vás bude v rytmu X-Core vibrovat úpln? všechno.

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 16:58:32

Na malé scén? práv? burácí opravdu poctivé HC v podání kapely X-Core. Kdo má tuhle hudbu rád, si zde ur?it? p?ijde na své. V této chvíli je víc lidí na malé scén? na X-Core než na hlavní scén? na PKB. Srovnávat hudbu obou kapel opravdu nelze :o) Ob? jsou ale ve své škatulce profíci.

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 16:43:22 - vystupuje Pressburger Klezmer Band

"Vypalova?ky" týhle kapely jsou opravdu svérázn? zahrané. A to na heligonku, basu, housle, klarinet, klávesy a bicí. Je to sv?ží hudba z trošku jiného soudku než je na festivalu b?žné - ?íkají, že hrají židovskou hudbu. Ale zcela ur?it? sem pat?í.

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 16:36:38

Díky mikrovlnné technologii, této antén?, Jardovi Šafránkovi a firm? GS-NET Computers jsme p?ipojeni na internet, kam zasíláme online video a zprávi?ky. Jak máme rychlé p?ipojení? 1Mbit.
Ptáte se nás na zvuk k online videu. Zvuk opravdu nep?enášíme. Nejlepší bude, když se do Poli?ky rozjedete a p?ijdete na festival. V??te nám, je to ur?it? lepší naživo než na webu. A pokud letos nem?žete i p?íští rok se bude Rockoupání konat.

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 16:10:52 - vystupuje Pressburger Klezmer Band

P?ipravuje se kapela "PKB". Jaké to asi bude s heligonkou a houslemi?

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 15:56:58 - vystupuje Longital (ex Dlhe Diely)

Longital se lou?í. Tahle dvojka ze Slovenska nám ukázala, že opravdu umí. Velice dob?e se poslouchají. Nashle p?íšt?.

Na malé scén? hraje Dáša Vokatá.

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 15:48:33

Poli?ské rockoupání není jen o hudb?, ale o sportu, zábav?, setkávání, vým?n? názor? na život, navazování nových známostí, ...

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 15:37:02 - vystupuje Longital (ex Dlhe Diely)

Ve stínu 13 stup?? na sluní?ku o hodn? více, vlhkost vzduchu vysoká a lehký vánek vysušuje, co nám zmoklo. Vy, co jste tady nebyli v pátek, p?ije?te dneska. Ur?it? víte, kde je Poli?ka u Svitav.

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 15:28:35 - vystupuje Longital (ex Dlhe Diely)

Longital: ve dvou jim to hraje hezky. Tahle muzika sem padne. Jejich krásné kytarové vyhrávky se linou koupališt?m. A hrají další písni?ku s názvem Moje srdce.

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 14:57:42

Takhle to vypadá po v?erejším dešti u malé scény. Lidi?ky se no?í do bahna, ale na dobré nálad? jim to nic neubírá.

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 14:34:03 - vystupuje Xavier Baumaxa

"taborak šou nevr daj ..." to byla píse? od písni?ká?e Xaviera. Jeho pr?povídky mezi skladbami p?idávají na skv?lé nálad? na koupališti.

» zvětšit fotografii

27.5.2006 - 14:22:45

Zdravíme vás ve druhém dni našeho p?ímého p?enosu zprávi?ek a videa z Poli?ského Rockoupání na internet. Po?así se umoud?ilo, neprší, dokonce i sluní?ko prosvituje. Je to pohoda.

» zvětšit fotografii

26.5.2006 - 23:14:46

Pro dnešek se s vámi lou?íme. P?ejeme vám všem krásnou dobrou noc.

za Poli?ské internetové zpravodajství vám zprávi?ky z Rockoupání p?inášeli Radka, Vlastík, a Pavel

» zvětšit fotografii

 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020