POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je sobota 18.1.2020 - 17:52 hod. SEČ

 

POLIČSKÉ ROCKOUPÁNÍ 2004 - "zprávičky"

Od odpoledne pátku 21.5.2004 až do nedělního svítání 23.5.2004 jsme pro Vás připravovali krátké "zprávičky" z tohoto festivalu. Zprávy jsou řazeny chronologicky od nejmladší k nejstarší.

počet záznamů v databázi: 66
zobrazeno položek: 20

další -->
položky:  [1 - 20] [21 - 40] [41 - 60] [61 - 66]

23.5.2004 - 04:05:08

Nad Poli?kou svítá. D&GC ukon?ili svoji funkovou produkci. Poli?ské Rockoupání 2004 kon?í. I my se lou?íme. Online p?enos zpráv a videa z Poli?ského Rockoupání 2004 pro vás p?ipravovali Jarda "jkcinik" Kleinbauer a Pavel "sody" Sodomka. M?jte se fajn a za rok navid?nou.

» zvětšit fotografii

23.5.2004 - 03:24:09 - vystupuje Dean and The Groove Company

Zp?va?ka z DGC je fakt nezni?itelná - vokál na jedni?ku.

» zvětšit fotografii

23.5.2004 - 03:21:12 - vystupuje Dean and The Groove Company

Tak tohle je poctivý funky. V tuto ranní dobu se tohle práv? hodí - dokážte to rozpohybovat. I když už všichni skoro spí :o)

» zvětšit fotografii

23.5.2004 - 03:01:30

Tak a je tu poslední skupina - Daen and The Groove Company. Ješt? ladí a dost poctiv? a dlouho. Prsty zvuka?? už nejsou tak citlivé - chápejte je.

23.5.2004 - 02:11:34 - vystupuje Hadry z t?la

"Prsty protíká bláznivá nálada". Hadry nehadry, kluci hrají naplno. Své publikum si našli. Nebo ono je.

» zvětšit fotografii

23.5.2004 - 01:42:56 - vystupuje Hadry z t?la

Dneska bych osobn? hadry z t?la nesundával. Ale proti gustu žádný dišputát - Hadry z t?la. Bude to pub rock v externím podání.

23.5.2004 - 01:26:39 - vystupuje O5 a Rade?ek

Rade?ku, ukolébáváš nás, hou hou ...
Už zase ta holka v tom malým byt? .. :o)
Ale na publikum to p?sobí.

» zvětšit fotografii

23.5.2004 - 01:12:40 - vystupuje O5 a Rade?ek

"Kdo z Vás se dívá na Superstar tak tam vidí paviána, teda ?íkají mu Julián. On opravdu ?ve jak pavián". Takže skladba 'Já nezpívám, já ?vu jak Julián'". Ale ve skute?nosti zpívají o chuligánovi, i když nakonec i toho Juliána zmíní :o)

» zvětšit fotografii

23.5.2004 - 00:59:05 - vystupuje O5 a Rade?ek

Chlapci umí. Sólový výstup houslí v týhle zim? je fakt obdivuhodný. Mn? už zase p?imrzají prsty ke klávesnici :o\ Ud?láte mi radost, když budete mé zprávy ?íst. To m? opravdu zah?eje. Alespo? u srdce :o)
A je tu
"Jedna holka
jedno dít? 
jeden pokoj v malým byt? 
t?i kluci cht?li by T? vzít." To je Rade?ek.

» zvětšit fotografii

23.5.2004 - 00:09:46 - vystupuje Endless

Endless naposled zahrál ploužák. Samoz?ejm? v jejich podání :o)
P?ipravuje se O5 a Rade?ek - tak co pánové, co p?edvedete - už se na vás t?šíme :o)

» zvětšit fotografii

22.5.2004 - 23:59:24 - vystupuje Endless

Tak tohle jsme pot?ebovali - Endless svojí tvrdou muzikou dokážou rozpumpovat každého. Lidi?ek opticky ješt? p?ibylo, což je až neuv??itelné vzhledem k zim?, která se na poli?ské koupališt? snesla.

» zvětšit fotografii

22.5.2004 - 23:40:11 - vystupuje Endless

A jsou tu "nekone?ní" a valí to do lidí fakt pod tlakem. Tomuhle ?íkám opravdu tvrdá muzika! "Je tady kosa. Nezbývá vám než pogovat, abyste tady nezmrznuli!" - to je vzkaz pro lidi na koupališti od zp?váka Endless.

» zvětšit fotografii

22.5.2004 - 23:03:17

Endless nám p?enos jejich vystoupení povolili, takže kamera op?t jede. Navíc tady mám vzkaz od jejich manažerky: "Nese?te doma, zvedn?te svá "pozadí" (poznámka redakce: použitý výraz byl námi zjemn?n) a p?ij?te se na nás podívat.". Bude to palba, v??te mi.

22.5.2004 - 22:52:24

N?kterým lidem se Olympic líbí, ale zaplatit celkem nízké vstupné se jim necht?lo - a tak stojí za plotem a zdarma sledují jejich vystoupení, které musí po?adatelé draze zaplatit :o/ Uvidíme jestli budou sledovat i Endless, kte?í budou po Olympiku vystupovat ;o)

» zvětšit fotografii

22.5.2004 - 22:43:27 - vystupuje Olympic

"Má drahá dej mi víc své lásky, já nechci skoro nic, já chci jen pohladit tvé vlásky ..." a Olympic se lou?í. Tak ješt? ne, ješt? nás ?eká "... zkon?ili jsme jasná zpráva".

» zvětšit fotografii

22.5.2004 - 22:21:30 - vystupuje Olympic

"... tenhle vlak nikde nestaví ..." kde jen jsem to ... aha Olympic! :o)
A te? další klasika - Otázky. Není to žádný revival, je to opravdový Petr Janda.

» zvětšit fotografii

22.5.2004 - 21:49:18 - vystupuje Olympic

Tak práv? za?ali hrát. Zatím se staré fláky nekonají. Ale oni ur?it? p?ijdou.

» zvětšit fotografii

22.5.2004 - 21:30:12

Olympic zatím nehraje. Podle oficiálního vyjád?ení pana Jandy nelze p?enášet záznam koncertu Olympiku na internet. Takže se naše kamera b?hem jeho vystoupení odml?í. Až bude op?t zprovozn?na, budeme vás informovat. :o(
Diváci už se netrp?liv? dožadují jejich vystoupení.

» zvětšit fotografii

22.5.2004 - 20:05:12 - vystupuje Terne ?have

Jde to chlapík?m skv?le, je z nich cítit, že mají rytmus hodn? pod k?ží.

» zvětšit fotografii

22.5.2004 - 19:55:33

Nil p?idal jednu skladbu navíc, když ho publikum vyk?i?elo zp?t. Je fakt, že jim v tom hodn? pomohl konferenciér Míra :o)
Práv? se p?ipravují Terne ?have - prý ?eští Gypsi Kings. Zpívají tradi?ní romské písn? s p?esahem do rocku, blues, jazzu, flamenga. Tak to bude tedy n?co.
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020