POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je sobota 18.1.2020 - 17:44 hod. SEČ

 

POLIČSKÉ ROCKOUPÁNÍ 2005 - "zprávičky"

Od 27.5. do 28.5.2005 pro Vás Poličské internetové zpravodajství přinášlo krátké "zprávičky" přímo z dějiště festivalu.
Program festivalu a další organizační informace se dozvíte na www.rockoupani.cz

počet záznamů v databázi: 80
zobrazeno položek: 20

další -->
položky:  [1 - 20] [21 - 40] [41 - 60] [61 - 80]

29.5.2005 - 00:43:34

To?koloto? ješt? hraje, po n?m ješt? vystoupí Electric mann. My se s vámi ale lou?íme již te?. Pokusili jsme se vám zprost?edkovat atmosféru festivalu, která byla letos op?t báje?ná bez jakýchkoli problém?.
T?šíme se na setkání na Rockoupání op?t p?íští rok.
Vaši Radka, Vlastík a Pavel.

» zvětšit fotografii

29.5.2005 - 00:35:45 - vystupuje To?koloto?

Chlapíci v To?koloto?i jsou opravdu vyhraní a skv?le zvládají své nástroje. A moc dob?e se poslouchají.

» zvětšit fotografii

29.5.2005 - 00:29:48 - vystupuje To?koloto?

Tak tohle je dance :o)
Zdravím naše poli?ské ko?ky volejbalistky Janu a Bar?u (druhá a t?etí zleva).

» zvětšit fotografii

29.5.2005 - 00:22:32 - vystupuje To?koloto?

Po delší p?íprav? týhle kapely se do nás spustilo spoustu p?íjemných tón?. Velice zvláštní a p?íjemný styl má tenhle To?koloto?.

» zvětšit fotografii

28.5.2005 - 23:46:44 - vystupuje Boron

Kapela Boron tady dohrála. T?žké a dlouhé bylo lou?ení lídra kapely.
P?ipravuje se To?koloto?.

» zvětšit fotografii

28.5.2005 - 23:28:57 - vystupuje Boron

A te? Boron hraje skladbu, která pojednává o špatném dni - ale v jejich palebném podání :o)

» zvětšit fotografii

28.5.2005 - 23:19:20

Nej: Koupališt? dokázali naplnit, ne vodou, ale lidskými bytostmi, dv? kapely - Znouzecnost a Aneta Langerová.

» zvětšit fotografii

28.5.2005 - 23:12:42 - vystupuje Boron

Boron. Tvrdo, tvrdo, hodn? tvrdo. A mezi tím vším hlášky frontmana.
"Pokud si chcete sko?it z pódia, máte možnost. Akorát když Vás dole n?kdo chytí".

» zvětšit fotografii

28.5.2005 - 23:04:13

Je sobotní ve?er, práv? dozpívala Aneta a na pódiu stojí Michala, která nás provád?la slovem po oba dva dny. Je to neuv??itelné, že jsme to všichni vydrželi. Na dn? koupališt? jsem slyšel poznámku jednoho mladíka, který ?ekl: "Ta rošt?nka na pódiu, to je ná?ez. Dov?d?t se od ní, že když prší, tak v koupališti je po kotníky vody".
Její projev je v holých v?tách a nej?ast?jší v?ty: "Tak jste tady?", "Jste tady v?bec?", "M?žete se ob?erstvit", "D?lejte bordel", "Není vás slyšet", "Mám ztráty a nálezy". Nejpikantn?jší výrok "Aneta dohrála". Nevíme co si pod tím máme p?edstavit.

» zvětšit fotografii

28.5.2005 - 22:43:53

Koncert Anety probíhal podle p?edpokládaného scéná?e, asi se nedá nic vytknout Anet?, ale p?ece jenom na profíky se podíváme p?es lupu. Anety zp?v zanikal pod šlapákem bubeníka a v n?kterých vyšších polohách se Aneta ztrácela pod tóny basy a šlapáku. Nic to nem?ní na tom, že nadšené mládí a všichni návšt?vníci Rockoupání ji projevovali p?íze? tleskáním, pískáním a skandováním. Co dále dodat? P?ejeme jí š?astnou cestu dom?.

» zvětšit fotografii

28.5.2005 - 22:07:38 - vystupuje Aneta Langerová a kapela

A je tady poslední písni?ka s názvem "Voda živá".
Aneta se lou?í s Poli?kou. Bylo to p?íjemné poslouchání.

» zvětšit fotografii

28.5.2005 - 21:54:52 - vystupuje Aneta Langerová a kapela

A je tu hitovka "H?íšná t?la, k?ídla motýlí".

» zvětšit fotografii

28.5.2005 - 21:40:52 - vystupuje Aneta Langerová a kapela

Jde jí to - je to holka šikovná.

» zvětšit fotografii

28.5.2005 - 21:21:08 - vystupuje Aneta Langerová a kapela

A je tu. Ano je to opravdu ona. O?ekávání všech se plní. Stejn? jako koupališt? lidmi.

» zvětšit fotografii

28.5.2005 - 20:52:58

P?ijela Aneta s vlastním zvuka?em, instalovali vlastní odposlechy a bubeník zkouší své nádobí?ko. Koupališt? se pomalu plní, hlavn? mladými fanoušky Anety.

» zvětšit fotografii

28.5.2005 - 20:06:53

A na koupališt? p?icházejí další a další návšt?vníci - kv?li komu asi - kv?li Anet?.

» zvětšit fotografii

28.5.2005 - 20:02:23 - vystupuje Tornado Lue

Po živé Znouzecnosti je bohužel Tornado Lue jaksi bez š?ávy. Ale hrát umí.

» zvětšit fotografii

28.5.2005 - 19:34:19 - vystupuje Tornado Lue

P?ipravuje se nám kapela Tornado Lue z dalekého zahrani?í - ze Slovenska :o)
A uslyšíme v jejich vystoupení i klávesy.

» zvětšit fotografii

28.5.2005 - 19:23:01 - vystupuje Znouzecnost

Dav ?ve, chce to znovu. Jsou to prost? šoumeni.

» zvětšit fotografii

28.5.2005 - 19:19:09 - vystupuje Znouzecnost

Znouzecnost rozproudila koupališt?. Vlny lidských t?l dokazovaly, že kapela byla fantastická.

» zvětšit fotografii

 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020