POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je neděle 8.12.2019 - 07:18 hod. SEČ

 

POLIČSKÉ ROCKOUPÁNÍ 2006

27.5.2006 - 20:51:43

"?erné o?i" kon?í. Poda?ilo se jim úsp?šn? naplnit prostor "hledišt?" koupališt?, který navíc parádn? rozhoupali. Už zase ukazuje houslista, co dokáže. Fantastické! Nejen on, celá kapela umí. Lou?í se. D?kují. A publikum je nadšené a dává jim to rázn? najevo pískáním a k?i?ením. Takže ješt? jednu p?idávají. Byli jste skv?lí pánové, smekáme p?ed vaším mistrovstvím.

<-- zpět --|

 

tvůrci zpravodajství © 2003-2019