POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je neděle 8.12.2019 - 06:47 hod. SEČ

 

POLIČSKÉ ROCKOUPÁNÍ 2006

28.5.2006 - 00:04:36
Co p?át Poli?ce a Rockoupání? Spoustu ob?tavých lidí, kte?í nejsou vid?t ani slyšet, ale p?esto dokáží p?ipravit akci, která je v n?kterých o?ích akcí špatnou. Pro nás lidi je setkávání se a myšlenka tvo?ení pozitivum. Chceme p?át, aby po?adatelé našli podporu a pochvalu od lidí, kte?í mají srdce široké bez p?edsudk?, hlouposti a zloby. Za jejich ?as a ob?tování jim pat?í díky.
Za Poli?ské internetové zpravodajství se s vámi lou?í Radka, Vlastík a Pavel.

<-- zpět --|

 

tvůrci zpravodajství © 2003-2019