POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je pondělí 20.1.2020 - 05:18 hod. SEČ

 VYSOČINA JAK JI VIDÍM JÁ

Poličské internetové zpravodajství
je mediálním partnerem této akce.

Mozaika vzpomíná na d?tské letní tábory 2007
Mozaika vzpomíná na d?tské letní tábory 2007. » více

9.10.2007 | sport, školství, spole?nost

Vlajka Poli?ky na Pamíru
28.7.2007 v 16.15 hod. se dv?ma poli?ským horolezc?m, bratr?m Martinovi a Petrovi Mazalovým, povedlo vystoupit na Pik Nezávislosti, všeobecn? známý jako Pik Lenina, vysoký 7134 m. Hora se nachází v severním Pamíru, t?etím nejvyšším horstvu planety, na kyrgyzsko-tádžické hranici. » více

3.10.2007 | sport, spole?nost

?íjnová Mozaika
Aktivity SV? Mozaika Poli?ka v m?síci ?íjnu 2007, poslední volná místa v zájmových kroužcích Mozaiky. » více

2.10.2007 | sport, školství, spole?nost

60. Um?lecký salon v Poli?ce
Výstava absolventských prací student? Akademie výtvarných um?ní v Praze. Um?lci Poli?ska aneb Ohlédnutí za uplynulými 60 lety Um?leckého salonu v Poli?ce ve dnech 15. zá?í ? 14. ?íjna 2007. » více

11.9.2007 | kultura

DPS Penzion informuje ...
Jaký byl v Penzionu ?ervenec a jaké bude zá?í? » více

30.8.2007 | spole?nost

Amatérské volejbalové ...
Amatérská volejbalová liga Poli?ka a amatérský volejbalový turnaj Poli?ský out. » více

30.8.2007 | sport

Tyl?v d?m v zá?í
Pozvánka na kulturní po?ady v Tylov? dom? v Poli?ce v zá?í 2007. » více

30.8.2007 | kultura, spole?nost

Zá?ijová Mozaika
Aktivity SV? Mozaika Poli?ka v m?síci zá?í 2007. » více

20.8.2007 | spole?nost

Názor k vyhlášce m?sta k pohybu ps?
Vážení, mám dotaz na ty kte?í vydávají pouze zákazy týkající se ps?. Bohužel všichni co ps?m rozumí a chápou jejich životní pot?eby, tak v?dí, že v?tšina ps? pat?í do skupiny kde jim vyhovuje pohyb klusem. » více

8.8.2007 | životní prost?edí, zdravotnictví<< předchozí zprávy   další zprávy >>

 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020