POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je sobota 18.1.2020 - 17:44 hod. SEČ

 VYSOČINA JAK JI VIDÍM JÁ

Poličské internetové zpravodajství
je mediálním partnerem této akce.

Vyso?ina jak ji vidím já, tisíc tvá?í strom? Vyso?iny
TJ B?eziny a Sdružení p?átel historie Vyso?iny vyhlašují druhý ro?ník fotografické sout?že pro amatérské fotografy. Sout?ž je vypsána ve dvou kategoriích: VYSO?INA JAK JI VIDÍM JÁ a TISÍC TVÁ?Í STROM? VYSO?INY. Sout?ž trvá do 30. ?ervna 2008. » více

3.2.2008 | životní prost?edí, spole?nost

Prosincová Mozaika
Aktivity SV? Mozaika Poli?ka v m?síci prosinci 2007. Srde?n? Vás zveme na tradi?ní akci VÁNOCE V MOZAICE. » více

2.12.2007 | spole?nost

Hv?zdy pro Poli?ku
Víte jak je letos ozdoben poli?ský váno?ní strom? Krásnými st?íbrnými hv?zdami! A víte, kde se tento nápad zrodil? Ve St?edisku volného ?asu Mozaika. » více

2.12.2007 | spole?nost

DPS Penzion informuje ...
Z ?innosti DPS Penzion ? ?íjen, pozvánka DPS Penzion ? prosinec. » více

2.12.2007 | spole?nost

Rozvrh plavání pro ve?ejnost prosinec 2007
Rozvrh plavání pro ve?ejnost prosinec 2007 » více

2.12.2007 | sport, spole?nost

Listopadová Mozaika
Aktivity SV? Mozaika Poli?ka v m?síci listopadu 2007. Jste zváni do otev?ené výtvarné dílny pro d?ti a dosp?lé HV?ZDY PRO POLI?KU. » více

6.11.2007 | spole?nost

DPS Penzion informuje ...
Z ?innosti DPS Penzion ? zá?í, pozvánka DPS Penzion ? listopad. » více

30.10.2007 | spole?nost

Rozvrh plavání pro ve?ejnost
Plavecký bazén se saunou v listopadu 2007. » více

29.10.2007 | sport

Poli?ští dorostenci zvít?zili v podzimní hasi?ské sout?ži
Závod požárnické všestrannosti, který otevírá hasi?ský sout?žní rok, se konal v sobotu 20. ?íjna na Bald?. Poli?ští hasi?i postavili na start pouze dv? hlídky ? mladší žáky a dorostence. Dorostenc?m se poda?ilo poprvé zvít?zit a žáci skon?ili desátí. » více

22.10.2007 | sport

Drakiáda
V ned?li 14. ?íjna 2007 se koná v Poli?ce tradi?ní akce pro d?ti ? Drakiáda. Na letišti v Poli?ce se sejdou d?ti s rodi?i z Poli?ky a p?ilehlých vesnic na tradi?ní akci, kterou po?ádá SV? Mozaika Poli?ka ve spolupráci s Aeroklubem Poli?ka. » více

15.10.2007 | spole?nostdalší zprávy >>

 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020