Klub českých turistů, odbor Polička

O KČT Polička

Radnice, město Polička

Odbor Klubu československých turistů v Poličce byl založen dne 4. 2. 1922. Již od počátku organizoval turistické akce určené pro členy klubu i neorganizované zájemce. Rozsáhlá činnost odboru za 1. republiky a na počátku Protektorátu Čechy a Morava vyvrcholila výstavbou chaty na Luckém vrchu v r. 1940, která ovšem musela být po r. 1948 předána do užívání Československé armádě.

Turistika po r. 1948 byla organizovaná v rámci Svazu československé tělesné výchovy, v Poličce pod odborem turistiky Spartaku Polička. Značnou popularitu měly v 70. a 80. letech 20. století dálkové pochody Žďárskými vrchy, které vždy přilákaly stovky turistů.

Po r. 1990 se odbor turistiky vyčlenil ze Spartaku Polička a stal se členem obnoveného Klubu českých turistů, který navázal na činnost Klubu českých turistů za Rakousko – Uherska a Klubu československých turistů za 1. republiky.

Náš odbor Klubu českých turistů sdružuje lidi se zájmem o aktivní pobyt v přírodě. Organizujeme nejenom jednodenní vycházky do přírody pěšky, na kole a na běžkách, ale i vícedenní zájezdy do zajímavých míst v České republice i v zahraničí.

Zajišťovali jsme též turistické akce celostátního i krajského významu, a to v listopadu 2002 akci „Za posledním puchýřem“, v srpnu 2010 „Letní turistický sraz“ a v březnu 2015 „Zahájení jarní turistické sezóny Pardubického kraje“.

Naši členové zajišťují značení pěších i cykloturistických tras v našem okolí, jakož i jeho kontrolu, opravu a obnovu.

K 1. lednu 2021 máme 141 členů, z toho 12 členů hostujících.