Klub českých turistů, odbor Polička

Články

KČT v roce 2021

Vážení turisté, přátelé.
Tak jako v minulých letech, tak i na tento rok jsme připravovali plán akcí, které jsme chtěli spolu s vámi uskutečnit. Bohužel současná vládní opatření nám společné akce, tak jak jsme na ně zvyklí, nedovoluje konat. Na 9. ledna byla plánovaná výroční schůze našeho odboru. I když nám vedení klubu posunulo termín konání schůzí až do konce měsíce února moc tomu nevěřím, že se do té doby situace zlepší natolik, že to bude možné v takové formě, jak to děláme.

A dělat schůzi bez možnosti se setkat, jen po telefonu nebo mailu mi přijde celkem zbytečné. Zatím vás oslovil Karel, protože je třeba vybrat členské příspěvky. Prosím udělejte to pokud to bude možné posláním příslušné částky na účet, tak jak vás Karel vyzval.

Tento víkend 16. – 17. ledna se měl konat Zimní přejezd Žďárských vrchů. Ale i tady platí, že nyní není možné ubytování a tak v obvyklé formě se tato akce nemůže konat. Nic vám ale nebrání vyrazit do přírody na jeden den a užít si pobytu na zdravém vzduchu. Momentální podmínky jsou příznivé i pro lyžaře. Kolem Borové se dokonce objevily upravené stopy a v Pusté Rybné a Borové jsou fungující výdejní okénka.

První únorovou sobotu děláme akci přejezd nebo přechod Přes střechu Evropy. Zatím vyčkáváme, jak se situace vyvine a tuto akci uděláme, když to bude možné. Ale i tady platí, že udělat si vycházku kolem Borové nebo přejít přes Střechu Evropy z Pusté Kamenice do Borové je možné i za situace, která platí nyní. Letos, pokud sněhové podmínky vydrží, to půjde i na lyžích.

Přeji vám všem pevné zdraví a snad se brzy uvidíme na některé z našich akcí.

Brokl Josef, předseda

Ročenka KČT 2019

Odbor KČT pod vedením Josefa Brokla čítající 143 členů byl aktivní v organizaci turistických akcí nejen pro své členy, ale i pro širokou veřejnost neorganizovaných zájemců o výlety do přírody i za poznáním.

V roce 2019 realizoval celkem 43 akcí, kterých se zúčastnilo cca 1200 členů i nečlenů KČT. Byly to akce jednodenní a 8 akcí vícedenních. Převažovala pěší turistika, nabízely se i cyklistické výlety, jeden lyžařský, jeden za kulturními zážitky do Prahy.

Nejdelším byl pětidenní cyklistický výlet do oblasti okolo Poděbrad, na který se vydalo 17 cyklistů. Naplněné autobusy vyrazili na čtyřdenní zájezdy do Novohradských hor, Jeseníků a Brd.

I když zájezd do Novohradských hor byl v květnu, užili si účastníci sněhu. To však nikoho neodradilo a prošli krásnou přírodou na české i rakouské straně hranice.

Při zájezdu do Jeseníků se základnou ve Zlatých Horách navštívili nejzajímavější horské pasáže této oblasti a neopomněli ani prohlídku rozhleden, kostelů.

Zájezd do oblasti Brd představoval pro většinu účastníků poznávání zcela nové oblasti. Bývalý vojenský prostor byl dlouhá léta uzavřen a až po jeho otevření zde mohly být značkaři KČT vytýčeny turistické trasy. Účastníci zájezdu tak poprvé stanuli na nejvyšším bodu Brd – vrcholu Tok, okouzlily je Padrťské rybníky, viděli dříve běžnému občanu nedostupný zámeček Tři trubky.

O tom, že se dá turistice věnovat celý rok, svědčí hojná účast na 3 prosincových akcích, u nichž byla vždy účast cca 40 turistů.

Členové odboru v průběhu roku pokračovali ve značení a údržbě turistických cest pěších i cyklotras. Zorganizovali i úklid podél naučné stezky v rámci Dne země.

Jaroslava Müllerová

Přes střechu Evropy- memoriál Jaroslava Hamerníka.

První sobota v únoru je v turistickém kalendáři již pevně zapsána -„Přes střechu Evropy“– memoriál Jaroslava Hamerníka. Letos, 1.2. 2020, se uskutečnil již 49. ročník této akce. Myšlenka se zrodila v roce 1971 a její organizace se ujal pan Hamerník. Byl to člověk sportovně založený a aktivní do pozdního věku. Původně byla konaná jako lyžařský přejezd „střechy Evropy“, tedy po linii evropského rozvodí – z Čachnova přes Karlštejn, Zkamenělý zámek, Pustou Rybnou do Borové. 35. ročník byl však poslední, který pan Hamerník organizoval. Aby myšlenka nezapadla, začal přejezd pořádat Klub českých turistů z Poličky jehož členem pan Hamerník byl. Nepříznivé sněhové podmínky posledních let způsobily, že se, místo na lyžích, chodí pěšky. Krásný slunečný den přilákal i letos velký počet účastníků všech věkových kategorií z blízkého okolí i vzdálenějších míst. Nejpočetnější skupina přijela z Poličky – 79, přímo z Borové přišlo 67, ze Svitav a Chrasti u Chrudimě – po 30 účastnících. Nejdelší cestu podnikli turisté z Kladna, Prahy a Rohoznice u Hořic. Je potěšující, že akce přiláká i mladé lidi s dětmi, nejmladší bylo pouhých 10 měsíců. Rekord 247 zaregistrovaných z roku 2017 sice nebyl překonán, ale letošních 232 účastníků, je také úctyhodný počet. Každý si mohl vybrat podle svých sil, původní trasu z Čachnova nebo Pusté Kamenice přes Karlštejn, Pustou Rybnou nebo Žižkov do Borové, či kratší kolem Borové. Ti zdatní pak došli až do Poličky. Vycházky všichni zakončili v motorestu U Dostálů, kde převzali diplomy a sladké odměny. Dcery pana Hamerníka, paní Makovská a Mužíková, jsou rády ,že tato akce má tolik příznivců. Každý rok připravují odměny v podobě vlastnoručně upečených a nazdobených perníkových střech a vedou statistiku o počtu zúčastněných. Pan Hamerník by byl jistě potěšen takovým množstvím účastníků i tím, že jeho myšlenka žije dál.

Vilemína Červená